Hraniční porucha osobnosti test online zdarma

Hraniční porucha osobnosti test

Mezi hlavní rysy jedince s hraničními rysy osobnosti může patřit: labilita, nepředvídatelnost, konfliktnost, pocity prázdnoty a vnitřního zmatku. Příznaky odpovídají: intenzivnímu strachu z opuštění, nestabilitě, můžete mít potíže s tolerancí vůči času, kdy jste sami pociťujete intenzivní hněv, jste impulzivní a máte časté výkyvy nálad, výše zmíněnými projevy od sebe můžete druhé odhánět (a to […]

Jak poznat manipulátora – test s 30 znaky

Imposter syndrom, co to je a jak s ním pracovat?

Abyste mohli určit manipulátora, musí splňovat alespoň 14 rysů ze seznamu níže. Lidé naplňující méně než 8 uvedených bodů manipulátoři nejsou. Občas totiž všichni manipulujeme. A neznamená to, že jste manipulativní typ osobnosti. 30 rysů chování a postojů manipulátora: Vyvolávají v druhých podezření a špatné pocity, zejména stud a vinu. Jsou zaměřeni výhradně na sebe […]