Důvěra

Schopnost důvěřovat svému partnerovi je jedním z nejdůležitějších aspektů ve vztahu. Důvěra je základem, ze kterého lze vybudovat silné spojení. Bez ní může být těžké, aby vztahy rostly a postupovaly na hlubší úroveň. Budování důvěry Budování důvěry je něco, co se děje u různých párů různou rychlostí – často jde o proces, který trvá měsíce a roky. Existují […]

Komunikace

Efektivní komunikace je spojení mezi lidmi, které umožňuje výměnu myšlenek, pocitů a nápadů a vede k vzájemnému porozumění. v této výměně jde o to, že řečník vyšle zprávu, na kterou posluchač odpoví. Vypadá to jednoduše, ale není. Lidé mají tendenci brát komunikační proces jako samozřejmost. Obecně si myslíme, že komunikace mezi dvěma nebo více lidmi není nic […]