Test ADHD pro dospělé online česky a zdarma

Derealizace, léčba a její příčiny

ADHD neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojové onemocnění způsobující obtíže se soustředěním, přizpůsobením aktivity a zvýšenou impulzivitou. Ztěžuje zaměření na každodenní požadavky a rutiny a lidé s ADHD mají obvykle potíže s uspořádáním, udržením soustředění, vytvářením realistických plánů a přemýšlením, než začnou jednat. Mohou být neklidní, hluční a neschopní se přizpůsobit měnícím se situacím. Děti s ADHD mohou […]