Generace Z a její charakteristika

Polyamorie, co to je?

Generace Z (nar. od poloviny 90. let) se ukázala jako populace, která si stále více zaslouží pozornost, zvláště nyní, když její starší členové vstupují do mladé dospělosti.  Pragmatismus a zájem o finance I když to možná připouštějí zdrženlivě, mladí z Generace Z mají silné finanční smýšlení s motivací k získávání peněz. Zažili a/nebo byli svědky finanční […]