Specializace

Na poradna se specializuje na následující oblasti ↓

Pocit beznaděje a ztráty kontroly lze zvládnout. Úzkost bývá spuštěna automatickou negativní myšlenkou, která ovládne vaši mysl i tělo.

Naučíte se jak identifikovat vaše bariéry ve vztazích, které vám brání na cestě ke spokojenému vztahu.

Hledání vůle k životu a práce s bezmocí a pasivitou. Naučená bezmocnost. Odpor. Porozumět, co se vám vaše deprese snaží říct a jak ji překonat.

Zneužití a trauma

Zásadní emoční zážitek, po kterém už nic není jako dřív. Problém se uvolnit v určitých situacích nebo s určitými lidmi. Přetrvává strach.

Souvisí s mezilidskými problémy a špatným rozhodováním. Lidé s touto potíží mívají problémy v rodině, s přáteli a spolupracovníky. Vaše vztahy tím trpí.

Životní přechody

Panická porucha

psycholog terapeut praha manipulace

Domácí násilí

Chronická bolest

Poruchy příjmu potravy

Smutek, ztráta, úmrtí

Generalizovaná úzkostná porucha

psycholog terapeut praha

Hypochondrie

Neviditelná nemoc

Syn stále nemluví

Práce s vnitřním dítětem

Spirituální krize

Rodičovství

Fobie

Psychoterapie Praha 1

Posttraumatická stresová porucha

Znásilnění, sexuální útok

Problémy se sebeúctou, sebevědomí

Sebepoškozování

Psycholožka z pátého patra

Poruchy spánku

sociální fobie

Zvládání stresu

Transgender terapie

Duchovno

Agorafobie

Hraniční porucha Osobnosti

Bipolární porucha

Buddhismus a terapie všímavosti

Potřebujete urgentní pomoc?

Pokud jste v krizi a potřebujete okamžitou pomoc, volejte Linku důvěry na čísle 222 580 697
nebo nejbližší krizové centrum či nemocniční zařízení.

Pokud nebudete vědět, koho oslovit, volejte krizovou linku Junáka (737 205 520), kde vám ochotně poradí.

Seznam kontaktů na všechna krizová centra níže ↓