Polyamorie, co to je?

Polyamorie, co to je?
Sdílejte s přáteli

Polyamorie, která je definována jako milování více než jedné osoby, je často mylně považována za otevřený vztah. Vzhledem k tomu, že polyamorické vztahy nenásledují tradiční společenskou konstrukci vztahu, může být pro někoho složitější porozumět jeho principům.

Aby byl polyamorický vztah úspěšný, musí být každý zúčastněný otevřený a upřímný v tom, co od společného vztahu chce a potřebuje. I když se hranice v polyamorii liší od monogamních vztahů, stále existují. Ať už definováním toho, kdo může do vztahu vstoupit, nebo omezením, kolik času lze s každým strávit.

Udržování otevřené komunikace je nedílnou součástí polyamorálního vztahu, aby nedocházelo k problémům. Žárlivost se však stále může projevit – i když se snažíte být ve společenství zcela otevření.

Jak se polyamorie liší od otevřeného vztahu?

Polyamorické vztahy jsou často považovány za něco podobného, jako jsou otevřené vztahy. Ačkoliv obojí spojuje princip nemonogamie, nemusí se u polyamorie o otevřený vztah jednat. V polyamorických vztazích nejde úplně o sex. Naproti otevřený vztah je obvykle definován jako vnější sexuální vztah, kde je hlavním cílem fyzická intimita, nikoliv ta emoční.

vztah založený na otevřené komunikaci a důvěře

U polyamorie jde o to mít více vztahů ne kvůli sexu, nýbrž protože láska a citové vazby jsou zde hybnými silami.

Jde o dohodu – konsensuální nemonogamie. Ta zahrnuje vztahy s více než jednou osobou se souhlasem všech zúčastněných.

Je to nevěra?

Nevěra zahrnuje podvod a zradu, jako kdybyste se vy a váš partner dohodli, že nebudete mít sex s jinými lidmi, ale váš partner nebo vy tento slib porušujete. Pokud zúčastnění v polyamorickém vztahu jednají v souladu s jejich hodnotami, o nevěru se nejedná.

Je to o strachu ze zavázku?

Nikoliv. Lidé se nerozhodnou pro polyamorický vztah, protože selhávají v dlouhodobých vztazích. Existuje výzkumná studie, která ve skutečnosti neprokázala žádný rozdíl spokojenosti ve vztahu mezi lidmi, kteří jsou monogamní nebo konsensuálně nemonogamní.

Závazek pro monogamního člověka může znamenat vyjádření lásky tím, že do vztahu s druhou osobou dá čas, důvěru a respekt ke společným dohodám, a tyto nebude vyjadřovat vůči jiné osobě.

Závazek polyamorického vztahu by mohl znamenat totéž – jen se dohody přizpůsobují počtu lidí a jejich hodnotám. Polyamorie je definována jako praktikování nebo otevřenost vůči intimním vztahům s více než jednou osobou.

jak si získat respekt a důvěru s druhými lidmi

Sex v polyamorických vztazích

Pokud vám trojka zní nepřijatelně nebo jako něco vyčerpávajícího, měli byste vědět, že by v tom s vámi souhlasila i řada polyamorních lidí. Přestože polyamorické vztahy mohou zahrnovat sexuální vztahy s více než jednou osobou, často nemusí jít o sex s více lidmi najednou. A hlavně – sex zde není hlavním pilířem. Těmi jsou citová vazba a láska.

Základní hodnoty polyamorických vztahů

Ačkoliv je každý polyamorický vztah zcela jedinečný, lidé v těchto uskupeních sdílejí několik společných hodnot, včetně:

Souhlas

Samozřejmě nemůžete mít konsensuální nemonogamii bez souhlasu. V řadě polyamorických vztahů si nemůžete dělat, co se vám zlíbí. Máte pravidla, dohody, které je třeba respektovat, jinak se jedná o podvod či znevážení vašich partnerů. Přijímání nových partnerů, zapojení do nových sexuálních akcí a přijímání nových závazků – to vše vyžaduje souhlas všech zúčastněných.

Důvěra

Stejně jako monogamní páry, i polyamoričtí jedinci si musí být schopni vzájemně důvěřovat. Mezi způsoby, jak si mohou vybudovat důvěru, patří komunikace o nových partnerech, cvičení bezpečného sexu a dodržování slibů.

Sdělení

Přestože existuje představa, že polyamorie je o sexu, zkuste se zeptat někoho, kdo v takovém svazku žije. S humorem i vážností vám řekne, že jde spíše o mluvení o vašich pocitech, než o cokoli jiného. Otevřená, upřímná a častá komunikace je nezbytná pro zdravé udržování více vztahů.

Vzájemný respekt

Pokud váš partner považuje vaše pocity za nedůležité, nelze v takovém monogamním vztahu fungovat. Totéž platí pro polyamorii. Nejde jen o respektování pocitů a potřeb vašeho partnera být s někým jiným z vašeho společenství. Je třeba respektovat i partnery vašich partnerů, na kterých jste se dohodli.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
zakladatel Poradny, psycholog

Kontaktujte nás

Další zajímavé články

Jak poznat, že se mu líbím
Blog pro veřejnost

Jak poznat, že se líbím holce/ženě

Pro orientaci v randění a vztazích je cenné pochopit znamení, že se dívce líbíte a jste jí sympatičtí. Pamatuje si malé detaily vašich rozhovorů Pokud

Blog pro veřejnost

Separační úzkost (6 měsíců až 8 let)

Separační úzkost je běžnou součástí vývoje dětí zhruba od 6. měsíce. Jemné povzbuzování, cvičení a chvála mohou pomoci dětem s úzkostí ze separace. Pokud je

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.