Pocit prázdnoty v srdci

Pocit prázdnoty v srdci
Sdílejte s přáteli

V tomto článku se s vámi podělím o pár myšlenek o život z mé vlastní i zkušeností klientů v terapii.

Smyslem života každého člověka je objevit, kým jste, a žít skrze tuto bytost v celistvosti, jak nejlépe umíte. Každý tu na zemi zažíváte zranění, která musíte překonat. Tato zranění si způsobujete sami nebo na vás byly páchány. Cesta životem spočívá v uzdravení

Věnujte proto méně pozornosti smutku. Přiznejte si ho, nepotlačujte, nicméně věnujte se více tomu, co vám pomůže zmírnit bolest a posunout vás vpřed. Mnohým v tom slouží náboženská nebo duchovní cesta. Pro jiné to může být tělesné cvičení, chůze nebo péče o fyzické zdraví. Pro některé je to vyjádření procesu objevování a následující uvědomění skutečností, které se jim nově jeví.. Pro ostatní je to vyhledávat a být v kontaktu s těmi, kteří trpí bolestmi, nicméně u nich cítíte pochopení a porozumění pro vaši bolest – někdy jim říkáte přátelé.

dechové cvičení Wim Hof

Když začnete pochybovat o smyslu svého života, snažte se dbát na zachycení odpovědí tak, jak přicházejí. Nikdy to nejsou gramaticky správné věty ani návody z televize. Jsou to resonanční zásahy, šeptání. 

Neexistuje žádný dokonalý plán. 

Neexistuje nic bez kontextu, nic bez historie a nic bez zaujatosti. Na vaši otázku neexistuje pevná, nevyvratitelná odpověď. Proto nehledejte odpovědi u jiných lidí. Ti vás mohou inspirovat cestami, kterými hledají oni odpovědi pro sebe – např. meditace. Existuje pouze okamžik současnosti a nejpravdivější pravda, kterou v tomto okamžiku můžete vidět. Všechno ostatní mizí a mění se. Je tomu tak neustále.

Jakmile začnete beze strachu pochybovat, začnete se otevírat světu uvnitř vás i mimo vás. Začnete navazovat spojení s přítomností, budoucností a minulostí, s jinými lidmi a dovnitř do svého nejhlubšího já. Podívejte se dovnitř a vůbec se toho nebojte. Strachy plynou právě z absence kontaktu se sebou. Nebýt v kontaktu se sebou znamená být bez kotvy a to je děsivé. Jen ve vás je to místo, kde naleznete odpovědi – gobelín v procesu tkaní. Jste tkadlec i pozorovatel zároveň. A gobelín je to, co přivádíte do svého života.

techniky zvládání emocí

Máte na výběr, co dá vašemu životu barvu, strukturu a viditelné vlákno. A hádejte co? Všichni jsou součástí dohody. Každá volba je užitečná a všechno má svůj význam. I když jen to, co významům připisujete, nakonec pochopíte. Několik možností je pochopeno a oceněno v okamžiku, kdy jsou učiněny. Většina možností je balast založený na „víře a zkušenostech“, které jsou předepisovány plošně bez duchovní podstaty. Pokud věnujete pozornost své metodice, svým volbám a jejich zjevným výsledkům, budete časem dělat stále lepší a lepší rozhodnutí.

„To, jak trávíme dny, je samozřejmě to, jak trávíme naše životy.“ 

Annie Dillard

Když uděláte rozhodnutí, ne vždy budete znát výsledek. Ale nemusíte si ten moment ani pamatovat nebo rozumět celému procesu. Stačí, že svá rozhodnutí děláte vědomě a pak už jen důvěřujte. Můžete si v sobě vybudovat určitou důvěru (nemusíte vše sledovat), protože jste v souladu se svou vnitřní moudrostí a smyslem svého života.

Životní smysl je věc, která přirozeně vyvstává. Vyvíjí se v průběhu tohoto vašeho smrtelného života. těžko se to chápe. Ale existují základy a mechanismy bytí, které pokud budou odepřeny, povedou k frustraci a budou-li užity, povedou k naplnění.

A to je vše, co opravdu potřebujete vědět. Nemusíte být schopni popsat, jaké jsou vaše hodnoty. Stačí jen vědět, jestli žijete „ze svého pramene“ nebo ne. Cítíte teď rezonanci? Pokud ne, začněte sebe kotvit a uvnitřňovat se. Pokud rezonanci cítíte, je to jako hučení ve střevech nebo zvonění zvonu? Nebo je to spíše tupý úder nebo tlumený výkřik, který zažíváte v reakci? Některá slova tady vás mohou znervóznit, ale to je v pořádku. Pokuste se naučit rozlišovat mezi strachem z toho, že uděláte něco nového, a skutečným, kterému je dobré se nepřibližovat.

jak být více sebevědomý

Další věc, kterou si musíte pamatovat, je, že všechny své volby a rozhodnutí přežijete. Dokud samozřejmě jednoho dne nezemřete jako my všichni. Zemřete a vaše smrt bude součtem vašich životních zkušeností, zvyků a praktik. Nicméně počet lidí, kteří umírají v přímém důsledku rozhodnutí, jež učinili o svém životním záměru, je velmi malý. A kdo může říci, že se tehdy měli rozhodnout jinak? Nikdo z nás.

Proto říkám: Nebojte se. Žijte nejlépe, jak umíte. Udělejte odvážné skoky, pokud je to nutné a možné. A věřte, že výsledek svých rozhodnutí unesete a přežijete. Věci se budou během vašeho života měnit a posouvat. A v tento moment se můžete rozhodnout či pokračovat na cestě žít život v tom nejlepším. Využijte svůj čas a važte si úsilí svého i úsilí lidí kolem vás. Zjistěte, kdy a jak si odpočinout a kdy a jak se rozpohybovat. Snažte se udržovat svoji výživu a co nejméně škodit sobě i ostatním. Když se ohlédnete zpět (za předpokladu, že využijete šanci a uděláte to), budete jen málo litovat. Budete vědět, že jste udělali to, pro co jste sem přišli. Budete sami sebou.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.