Mgr. Markéta Šplíchalová

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Mgr. Markéta Šplíchalová
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

S čím vám pomohu?

Pár slov o Markétě

Už během studia psychologie jsem se věnovala poradenství rodinám, které se ocitly v leckdy nové a neznáme situaci péče o jejich blízkého s poruchami paměti, s demencí. Do dnes se setkávám a pracuji s tématy řešení nových obtížných životních situací, potřebou zorientovat se a vypořádat se s nastalými změnami. Rovněž jsem v psychoterapeutickém výcviku kognitivně behaviorální terapie, což je moderní psychoterapeutický směr, který je založen mimo jiné na práci s myšlenkami a přesvědčeními o sobě samém i svém okolí. KBT pomáhá identifikovat a měnit chybné či nefunkční smýšlení a přesvědčení a pomoci i ke změně chování a emocí. Při práci je ale pro mě neméně důležitý terapeutický vztah, založený na důvěře a bezpečí moci sdělit, co klient potřebuje bez hodnocení a předsudků.

S psychologií jsem se setkala možná už na základní škole, a ačkoliv se od té doby moje zkušenosti s ní značně rozšířily, nepřestává mě zajímat i právě proto, že je to neustále rozvíjející se obor. Kromě psychologie ale mám také ráda přírodu, pohyb a výlety po okolí.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor psychologie

Supervize: Individuální terapeutická supervize v kognitivně-behaviorálním směru.

Kurzy a výcviky: 

  • 2016 – dosud Kognitivně behaviorální psychoterapeutický výcvik (KBT), prof. Praško, PhDr. Šlepecký
  • 2018 Krizová intervence pro 21.století I.stupeň, MUDr. Kačeňák
  • 2016 – dosud Česká alzheimerovská společnost o.p.s, konzultace, psychologické poradenství
  • 2014 Stáž na oddělení a v denním stacionáři Krizového centra RIAPS, Praha, náslechy u skupinových a individuálních sezení. 
  • Stáž na odd. léčby závislostí PLB, Praha, náslechy u skupinových a individuálních sezení.
  • Stáž v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, náslechy a účast u diagnostických vyšetření.
  • DS Háje, Praha aktivizace a rozhovory se seniory

Objednat se


Další zajímavé články

Panická úzkost v noci
Blog

Jak přežít syndrom prázdného hnízda?

…neboli syndrom opuštěného hnízda. Řada lidí může projít od puberty do menopauzy bezbolestně. Naproti tomu lidem, kteří nejsou spokojeni se svým životem, prací, materiálním postavením,

Syndrom prázdného místa
Blog

Moje děti vylétly z hnízda a těžko se s tím vyrovnávám

Syndrom prázdného hnízda se může projevovat různými způsoby v závislosti na dynamice rodiny a osobních situacích. Níže jsou dva příklady syndromu prázdného hnízda a doporučení pro

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Máme pár poslední míst na září 2022!

Přihláška na skupinovou terapii