Mgr. Markéta Šplíchalová

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Mgr. Markéta Šplíchalová
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

S čím vám pomohu?

Pár slov o Markétě

Už během studia psychologie jsem se věnovala poradenství rodinám, které se ocitly v leckdy nové a neznáme situaci péče o jejich blízkého s poruchami paměti, s demencí. Do dnes se setkávám a pracuji s tématy řešení nových obtížných životních situací, potřebou zorientovat se a vypořádat se s nastalými změnami. Rovněž jsem v psychoterapeutickém výcviku kognitivně behaviorální terapie, což je moderní psychoterapeutický směr, který je založen mimo jiné na práci s myšlenkami a přesvědčeními o sobě samém i svém okolí. KBT pomáhá identifikovat a měnit chybné či nefunkční smýšlení a přesvědčení a pomoci i ke změně chování a emocí. Při práci je ale pro mě neméně důležitý terapeutický vztah, založený na důvěře a bezpečí moci sdělit, co klient potřebuje bez hodnocení a předsudků.

S psychologií jsem se setkala možná už na základní škole, a ačkoliv se od té doby moje zkušenosti s ní značně rozšířily, nepřestává mě zajímat i právě proto, že je to neustále rozvíjející se obor. Kromě psychologie ale mám také ráda přírodu, pohyb a výlety po okolí.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor psychologie

Supervize: Individuální terapeutická supervize v kognitivně-behaviorálním směru.

Kurzy a výcviky: 

  • 2016 – dosud Kognitivně behaviorální psychoterapeutický výcvik (KBT), prof. Praško, PhDr. Šlepecký
  • 2018 Krizová intervence pro 21.století I.stupeň, MUDr. Kačeňák
  • 2016 – dosud Česká alzheimerovská společnost o.p.s, konzultace, psychologické poradenství
  • 2014 Stáž na oddělení a v denním stacionáři Krizového centra RIAPS, Praha, náslechy u skupinových a individuálních sezení. 
  • Stáž na odd. léčby závislostí PLB, Praha, náslechy u skupinových a individuálních sezení.
  • Stáž v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, náslechy a účast u diagnostických vyšetření.
  • DS Háje, Praha aktivizace a rozhovory se seniory

Objednat se


Další zajímavé články

Emoční osamělost
Blog

Emoční osamělost (nejen v létě)

Emocionální osamělost je stav, kdy se cítíte emocionálně odpojení od lidí kolem vás nebo nejste schopni se s nimi spojit na hluboké nebo smysluplné úrovni. Je

Polyamorie, co to je?
Akce

Skupinová terapie úzkosti a deprese (nově Praha 2)

Tyto rozvojové skupiny u nás vedou většinou KBT (kognitivně behaviorální terapie) terapeuti, kteří učí účastníky strategie a techniky, jak se vyrovnat s negativními myšlenkami, obavami

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Autorka článku

Zakladatelka poradny Terapeutovna, psycholog, terapeut, spisovatel, publicista a lektor

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

Máme pár poslední míst na září 2022!

Přihláška na skupinovou terapii