Mgr. Klára Vojkůvková

Mgr. Klára Vojkůvková
Sdílejte s přáteli

S čím vám pomohu?

Pár slov o Kláře

Úzkosti, sociální a jiné fobie, přetížení v práci a syndrom vyhoření, poruchy přijmu potravy, zhoršené, pokleslé a smutné nálady, výkyvy nálad, deprese, podpůrná terapie v náročných životních situacích, panické ataky, zvládání stresu, rozvíjení komunikačních dovedností, vedení k udržení či nastolení zdravých mezilidských vztahů, pochopení psychosomatických projevů (bez organické příčiny), pomoc při přijetí a vytvoření přiměřeného náhledu na vážnou nemoc v rodině či u sebe a podpora pečujících osob.

Jsem tělem i duší zdravotník, a to se všemi plusy a mínusy, které s sebou toto tvrzení nese. Příliš technické uchopení zdraví, které mi nabízela farmacie, mi brzy začalo být těsné a nedávalo potřebný smysl. Psychoterapie mi naštěstí přinesla další díl pomyslné skládačky a já získala komplexnější pohled. Cesta k tomuto uvědomění byla možná příliš dlouhá a nepříjemně trnitá, ale po ní jsem došla až sem, tedy nelituji ničeho.
Dobrá fyzická kondice sama o sobě bohužel vždy neznamená vysokou kvalitu života, přestože právě o tu usilujeme především. Co tedy chybí? Kam zaměřit pozornost? Jak pomoci? Odpovědi na tyto a další otázky mě provází mou terapeutickou praxí a současně mi neustále připomínají, že nic není jednoduché a ani černobílé. Jen díky hledání odpovědí můžeme růst a posouvat se, tuto svoji pravdu přijímám s velkým očekáváním, menší obavou a hlavně pokorou.  

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

Sociální práce se zaměřením na aplikovanou komunikaci a psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 

Supervize: Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.)

Kurzy a výcviky: 

 • Daseinsanalyticky orientovaný výcvik (580 hod.) akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně ukončený v roce 2018
 • Základy koučování (50 hodin) získané v akreditovaném magisterském programu 
 • Práce s traumatem a krizová intervence (50 hodin) získané v akreditovaném magisterském programu 
 • Psychoterapeutická péče u roztroušené sklerózy – Mudr. Havrdová
 • Postupy v komunitní a skupinové psychoterapii, Mgr. Zlámaný, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
 • Tragická triáda Logoterapie. Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
 • Reminiscence vzpomínek při práci se seniory, Mgr. Nentwichová
 • Gestalt terapie: poznávání sebe a druhých
 • Láska a vůle v Gestalt terapii 
 • Seminář Transakční analýza
 • Základy mediace, Mgr. Eva Petráková

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.