Mgr. Klára Vojkůvková

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Mgr. Klára Vojkůvková
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

S čím vám pomohu?

Pár slov o Kláře

Úzkosti, sociální a jiné fobie, přetížení v práci a syndrom vyhoření, poruchy přijmu potravy, zhoršené, pokleslé a smutné nálady, výkyvy nálad, deprese, podpůrná terapie v náročných životních situacích, panické ataky, zvládání stresu, rozvíjení komunikačních dovedností, vedení k udržení či nastolení zdravých mezilidských vztahů, pochopení psychosomatických projevů (bez organické příčiny), pomoc při přijetí a vytvoření přiměřeného náhledu na vážnou nemoc v rodině či u sebe a podpora pečujících osob.

Jsem tělem i duší zdravotník, a to se všemi plusy a mínusy, které s sebou toto tvrzení nese. Příliš technické uchopení zdraví, které mi nabízela farmacie, mi brzy začalo být těsné a nedávalo potřebný smysl. Psychoterapie mi naštěstí přinesla další díl pomyslné skládačky a já získala komplexnější pohled. Cesta k tomuto uvědomění byla možná příliš dlouhá a nepříjemně trnitá, ale po ní jsem došla až sem, tedy nelituji ničeho.
Dobrá fyzická kondice sama o sobě bohužel vždy neznamená vysokou kvalitu života, přestože právě o tu usilujeme především. Co tedy chybí? Kam zaměřit pozornost? Jak pomoci? Odpovědi na tyto a další otázky mě provází mou terapeutickou praxí a současně mi neustále připomínají, že nic není jednoduché a ani černobílé. Jen díky hledání odpovědí můžeme růst a posouvat se, tuto svoji pravdu přijímám s velkým očekáváním, menší obavou a hlavně pokorou.  

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

Sociální práce se zaměřením na aplikovanou komunikaci a psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií 

Supervize: Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.)

Kurzy a výcviky: 

 • Daseinsanalyticky orientovaný výcvik (580 hod.) akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně ukončený v roce 2018
 • Základy koučování (50 hodin) získané v akreditovaném magisterském programu 
 • Práce s traumatem a krizová intervence (50 hodin) získané v akreditovaném magisterském programu 
 • Psychoterapeutická péče u roztroušené sklerózy – Mudr. Havrdová
 • Postupy v komunitní a skupinové psychoterapii, Mgr. Zlámaný, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
 • Tragická triáda Logoterapie. Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
 • Reminiscence vzpomínek při práci se seniory, Mgr. Nentwichová
 • Gestalt terapie: poznávání sebe a druhých
 • Láska a vůle v Gestalt terapii 
 • Seminář Transakční analýza
 • Základy mediace, Mgr. Eva Petráková

Objednat se


Další zajímavé články

Panická úzkost v noci
Blog

Jak přežít syndrom prázdného hnízda?

…neboli syndrom opuštěného hnízda. Řada lidí může projít od puberty do menopauzy bezbolestně. Naproti tomu lidem, kteří nejsou spokojeni se svým životem, prací, materiálním postavením,

Syndrom prázdného místa
Blog

Moje děti vylétly z hnízda a těžko se s tím vyrovnávám

Syndrom prázdného hnízda se může projevovat různými způsoby v závislosti na dynamice rodiny a osobních situacích. Níže jsou dva příklady syndromu prázdného hnízda a doporučení pro

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Máme pár poslední míst na září 2022!

Přihláška na skupinovou terapii