Mgr. Kateřina Šafářová

Sdílejte s přáteli

KBT terapeut a poradce ve výcviku

Jak pracuji?

Při mé práci je pro mě nejdůležitější terapeutický vztah, který společně s klientem budujeme. Snažím se vytvořit bezpečný prostor, ve kterém klient může být sám sebou bez toho, aniž by ho někdo hodnotil. Ke klientovi přistupuji s citlivostí a respektem k jeho originalitě. Ve své praxi se snažím, abychom společně s klientem našli cestu k porozumění a řešení jeho problému tak, aby mohl být ve svém aktuálním životě spokojený, autentický a tvořivý.

S čím vám pomohu?

Můj příběh

Moje cesta k psychoterapii začala studiem Speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově. Po ukončení studia jsem nastoupila do jedné z pražských klinik jako logoped, zaměřený na práci s dětmi i dospělými. Zároveň jsem začala pracovat jako terapeut v terénní péči poskytované lidem s afázií. Během své praxe jsem se snažila ke klientům přistupovat individuálně, lépe jim a jejich životním příběhům porozumět. Centrem mého zájmu se stala problematika koktavosti, která mě vedla k větší touze lépe porozumět lidem, jejich chování a myšlení.

V současné době jsem účastníkem psychoterapeutického výcviku ve směru kognitivně – behaviorální terapie na Odyssea – Mezinárodním institutu KBT. Tohoto přístupu také při terapii využívám. Metodu KBT jsem si zvolila, jelikož se ztotožňuji s jejími principy.

Objednat se


Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

  • 2013 – 2019: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika

  • 2017 – 2018: Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences, Faculty of Education

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.