Mgr. Kateřina Plchová

Průměrna doba čtení

Průměrný počet přečtení

Složitost čtení

Mgr. Kateřina Plchová
Sdílejte s přáteli
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

S čím vám pomohu?

Pár slov o Katce

Drobné či větší rozlady, bolesti a citová zranění jsou součástí naší každodennosti. Někdy ale přerostou míru únosnou pro běžné fungování a my přestáváme na jejich zvládání stačit sami. V takové chvíli může být velmi úlevné vyhledat pomoc. A zásadní roli v psychoterapeutické pomoci hraje vztah mezi terapeutem a klientem, do nějž terapeut přináší empatii, porozumění, bezpodmínečné přijetí klienta a respekt k němu a jeho jedinečnosti. Protože pouze klient je expertem na vlastní život. Bezpečné prostředí vytvořené v terapii mu pak pomáhá porozumět souvislostem mezi současným chováním a osobní historií a reflektovat vlastní podíl na opakujících se problematických životních situacích. A to je cílem psychodynamické psychoterapie. Klient, který zvládá nároky života, cítí se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější. Pracuji tak, že mám tohle všechno neustále na paměti. Především to, že základem terapie je vztah. A že pro navázání tohoto vztahu je nezastupitelným prostředkem rozhovor.

Na gymnáziu jsem váhala mezi dalším studiem herectví nebo psychologie. Zvítězilo divadlo, kterému se věnuji dodnes. Později jsem vystudovala i psychoterapii, které se věnuji také. A ještě o něco později jsem začala oba obory spojovat. Jednak ve vizi divadelních inscenací na psychosociální témata hraných profesionálními herci s interakcemi diváků, kteří komentují zlomové situace v příběhu, nabízejí vlastní návrhy řešení daných situací a také hned v reálu na jevišti zkoušejí jejich realizaci a účinek. A také tím, že při práci s klienty v terapii mimo jiné využívám i divadelních prostředků a postupů. A jsem ráda, že se nakonec mohu věnovat oběma svým milovaným oborům.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Supervize: PaedDr. Michael Chytrý, Korunní 61, Praha 2; MUDr. Zuzana Pinďáková

Kurzy a výcviky: 

  • Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii vedený v psychodynamickém směru garantovaný PVŠPS a akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi (Mgr. J. Zlámaný, Ph.D.)
  • Tragická triáda logoterapie (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
  • Osobní existenciální analýza (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
  • Transakční analýza (PhDr. J. Libra)
  • Sen v jungovské psychoterapii (PhDr. L. Běťák)
  • Relaxace – autogenní trénink (Mgr. Lenka Procházková)
  • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný)

Objednat se


Další zajímavé články

Emoční osamělost
Blog

Emoční osamělost (nejen v létě)

Emocionální osamělost je stav, kdy se cítíte emocionálně odpojení od lidí kolem vás nebo nejste schopni se s nimi spojit na hluboké nebo smysluplné úrovni. Je

Polyamorie, co to je?
Akce

Skupinová terapie úzkosti a deprese (nově Praha 2)

Tyto rozvojové skupiny u nás vedou většinou KBT (kognitivně behaviorální terapie) terapeuti, kteří učí účastníky strategie a techniky, jak se vyrovnat s negativními myšlenkami, obavami

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Autorka článku

Zakladatelka poradny Terapeutovna, psycholog, terapeut, spisovatel, publicista a lektor

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

Máme pár poslední míst na září 2022!

Přihláška na skupinovou terapii