Mgr. Kateřina Plchová

– POKRAČOVAT níže na text –

Sdílejte s přáteli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

S čím vám pomohu?

Pár slov o Katce

Drobné či větší rozlady, bolesti a citová zranění jsou součástí naší každodennosti. Někdy ale přerostou míru únosnou pro běžné fungování a my přestáváme na jejich zvládání stačit sami. V takové chvíli může být velmi úlevné vyhledat pomoc. A zásadní roli v psychoterapeutické pomoci hraje vztah mezi terapeutem a klientem, do nějž terapeut přináší empatii, porozumění, bezpodmínečné přijetí klienta a respekt k němu a jeho jedinečnosti. Protože pouze klient je expertem na vlastní život. Bezpečné prostředí vytvořené v terapii mu pak pomáhá porozumět souvislostem mezi současným chováním a osobní historií a reflektovat vlastní podíl na opakujících se problematických životních situacích. A to je cílem psychodynamické psychoterapie. Klient, který zvládá nároky života, cítí se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější. Pracuji tak, že mám tohle všechno neustále na paměti. Především to, že základem terapie je vztah. A že pro navázání tohoto vztahu je nezastupitelným prostředkem rozhovor.

Na gymnáziu jsem váhala mezi dalším studiem herectví nebo psychologie. Zvítězilo divadlo, kterému se věnuji dodnes. Později jsem vystudovala i psychoterapii, které se věnuji také. A ještě o něco později jsem začala oba obory spojovat. Jednak ve vizi divadelních inscenací na psychosociální témata hraných profesionálními herci s interakcemi diváků, kteří komentují zlomové situace v příběhu, nabízejí vlastní návrhy řešení daných situací a také hned v reálu na jevišti zkoušejí jejich realizaci a účinek. A také tím, že při práci s klienty v terapii mimo jiné využívám i divadelních prostředků a postupů. A jsem ráda, že se nakonec mohu věnovat oběma svým milovaným oborům.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Supervize: PaedDr. Michael Chytrý, Korunní 61, Praha 2; MUDr. Zuzana Pinďáková

Kurzy a výcviky: 

  • Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii vedený v psychodynamickém směru garantovaný PVŠPS a akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně
  • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi (Mgr. J. Zlámaný, Ph.D.)
  • Tragická triáda logoterapie (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
  • Osobní existenciální analýza (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
  • Transakční analýza (PhDr. J. Libra)
  • Sen v jungovské psychoterapii (PhDr. L. Běťák)
  • Relaxace – autogenní trénink (Mgr. Lenka Procházková)
  • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný)

Objednat se


Další zajímavé články

Mgr. Martin Hányš
Terapeuti

Mgr. Martin Hányš

terapeut, poradce Ve své praxi se zaměřuji na práci s dětmi, dospívajícími a dospělými lidmi. Vystudoval jsem VŠ se specializací na problémové děti a absolvoval

Bc. Hana Štěpánková
Terapeuti

Bc. Hana Štěpánková

terapeut, poradce Jsem si jistá, že každý je expertem na vlastní život. Jen se někdy vytratí radost, jistota a důvěra v sebe sama. Já nabízím bezpečné prostředí

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Autorka článku

Zakladatelka poradny Terapeutovna, psycholog, terapeut, spisovatel, publicista a lektor

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková