Léčba deprese na Praze 1: Co byste měli vědět?

Sdílejte s přáteli

Léčba deprese vám může pomoci vstát z postele, cítit se lépe a znovu oživit váš život. Psychologické poradenství a terapie vám mohou pomoci snížit negativní myšlení, pocity smutku, viny, osamělosti, úzkosti, hanby a to nejdůležitější, přimět vás ke změně vašeho chování. Pokud máte potíže s vstáváním z postele, chozením do práce, socializací nebo zvládáním svých osobních povinností, léčba deprese vám může pomoci začít znovu žít svůj život bez utrpení.

Příznaky deprese

Příznaky deprese mohou vypadat velmi odlišně nejen u obyvatel Prahy, nýbrž u kohokoli, kdo tvrdě pracuje na tom, aby se stále posouval dopředu a dosahoval svých ambic. Nebývá tak prostor ani čas na relax, odpočinek či vyležet nemoc. S depresí bývají spojeny pocity smutku, bezmoc a apatie. Existuje mnoho dalších příznaků, které jsou tak trochu skryté nebo si je nemusíte uvědomovat. Mnoho „úspěšných“ lidí v Praze svůj smutek či beznaděj neukazují, odžívají si je v soukromí, tajně. U deprese se často setkáváme s fyziologickými příznaky jako například změny sexuální touhy, chuti k jídlu nebo spánku.

léčba deprese na Praze 1

Běžně se domníváme, že deprese je něco, co nás zpomaluje, zpasivňuje. Nicméně i emoce s vysokou energií, jako je úzkost a hněv, mohou diagnózu deprese naznačovat. Když si představíme člověka, trpícího depresí, obvykle si představujeme někoho, kdo celý den leží v posteli, nejí a je naprosto apatický. To může být určitě jedna z variant. Nicméně patří mezi ně i potíže se spánkem, úzkost, tendence navalovat na sebe pracovní povinnosti, přejídání a přibývání na váze.

V Praze je deprese až překvapivě častý problém. Průzkum, který absolvovali studenti z Prahy, ukázal, že téměř 19% z nich splňovalo kritéria pro depresi. Je zřejmé, že obyvatelé Prahy mohou být depresí ohroženi.

Máte depresi?

Deprese je stav, který ovlivňuje pocity, myšlenky a chování. Příznaky se liší, ale mohou zahrnovat následující:

 1. depresivní nálada, únava,
 2. neschopnost soustředit se,
 3. těžké ruce a nohy,
 4. pocity bezcennosti,
 5. vina,
 6. úzkost ,
 7. nespavost,
 8. potíže s vstáváním z postele,
 9. beznadějnost,
 10. anhedonie (nic není zábavné ani příjemné),
 11. změny chuti k jídlu, sexuální touhy nebo hmotnosti.
mám deprese a pomýšlím na sebevraždu

Škodlivé účinky deprese

Jako by deprese sama o sobě nestačila, způsobuje i další zdravotní problémy. Například navyšuje hladinu kortizolu, což vede ke zvýšenému cukru v krvi. Deprese také zvyšuje zánětlivé markery, jako jsou cytokiny. Dále je deprese spojena se snížením dvou ochranných faktorů – fyzické aktivity a sociální podpory. Spolu s dalšími mechanismy může deprese zvýšit pravděpodobnost mozkové mrtvice, infarktu, cukrovky, osteoporózy a rakoviny. Ve skutečnosti může prodloužená deprese zdvojnásobit pravděpodobnost mozkové mrtvice u osob starších 50 let.

Role deprese v úmrtnosti je tedy významná i mimo riziko sebevražd. I když víme, že většina neléčených depresivních epizod skončí do 12 měsíců, vzhledem k rizikům utrpení a fyzického zdraví je velmi důležité včasné získání účinné odborné pomoci.

Léčba deprese

Léčba deprese je rozhodně doporučuje zahájit co nejdříve, protože čím déle trvá, tím více komplikací může nastat. Depresivní epizoda dokáže napáchat nemalé škody – zvýšení zdravotních rizik, ztráta vztahů, špatný pracovní výkon atd.

dobrý terapeut na depresi

Léčba deprese svépomocí

Svépomoc můžete zvážit, ale velmi doporučuji nejprve vyhledat správnou diagnózu u psychologa, psychiatra, sociálního pracovníka nebo poradce pro duševní zdraví.
Existují vědecké důkazy o tom, že specifická svépomocná léčba může fungovat, například jisté (ale ne všechny) svépomocné knihy, manuály a tělesná cvičení. Existuje však také mnoho případů lidí trpících depresí, kteří se sami pokusí o léčbu, která situaci nezlepší nebo ji dokonce zhorší. Jedná se často o špatné nebo neprokázané rady, které vyčtete v knihách nebo na internetu.

Všímavost k léčbě depresi

I když existují vědecké důkazy, že léčba založená na všímavosti může snížit depresivní příznaky, u některých lidí (těch, kteří měli řadu depresivních epizod) existují důkazy, které mohou depresi zhoršit. Zde je vhodné se uchýlit pod péči profesionála.

Přírodní léky na depresi

Příznaky deprese mohou být sníženy přírodními léky. je ale třeba se nejprve poradit s lékařem a zkonzultovat bezpečnost.

Depresivní diety

Úprava stravy může depresivní příznaky redukovat. Existuje řada studií podporujících středomořskou dietu, která klade důraz na ryby, ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, luštěniny, ořechy a olivový olej.

dieta na snížení deprese a úzkosti

Antidepresiva

Některé metanalýzy dospěly k závěru, že antidepresiva nejsou o moc účinnější než placebo. Pokud máte mírné nebo středně závažné depresivní příznaky, antidepresiva nemusí mít výrazně jiné výsledky, nicméně u závažných příznaků jsou výsledky značné.

Pokud se potýkáte s diagnózou deprese, konzultace s farmakologem je pro vás vhodná. Můžete se alespoň zeptat na závažnost vašich příznaků, zdůvodnění antidepresiv vzhledem k závažnosti a potenciální vedlejší účinky. medikaci je vhodné doplnit pravidelnou psychoterapií. 

Jak může terapie pomoci při léčbě deprese?

Terapie v naší poradně funguje způsobem, že zjišťujeme, jak vaše myšlení, emoce a chování interagují, aby depresivní příznaky udržovaly. Dobrý terapeut pak může klientovi pomoci naučit se novým způsobům myšlení souvisejícím s myšlenkami a různým emočním a behaviorálním cvičením, které změní myšlenky, pocity a chování na adaptivnější reakce.

Dobrou zprávou je, že mnoho lidí trpících depresí začne po několika týdnech užívání pociťovat, že se jejich depresivní příznaky zvedají. Aby bylo jasné, nefunguje to pro každého, ale je to zdaleka jeden z nejúčinnějších způsobů léčby. Nicméně je důležité docházet k někomu, kdo je v psychoterapii deprese vyškolen a má potřebné vzdělání.

Jak najít účinnou terapii deprese v Praze?

Stejně jako u většiny služeb, se ráda uchyluji k referencím odborníků, kteří léčí mé přátele, kolegy, člena rodiny nebo doporučení jiného profesionála, jako je například praktik. Ptejte se těchto lidí, co se u nich změnilo, k jakému zlepšení došlo. A zda je za zlepšení deprese skutečně zodpovědná terapie. Tyto dvě otázky jsou zásadní pro určení, zda je reference spolehlivá. Řada lidí totiž ráda dochází na terapii, která není z léčebného hlediska příliš efektivní.

psychoterapeut Praha 1, dobré reference

Dále se doporučuje s vyhledáním odborné péče neotálet. Pokud se vám nestihla depresivní epizoda rozjet, můžete tím zabránit komplikacím, které se hůře napravují.

Dobrá terapie také pomáhá klientovi depresi pochopit. Porozumět tomu, co deprese způsobuje, udržuje příznaky a jaké nástroje lze použít k prevenci či snížení deprese v budoucnu.

Cílem úspěšné léčby v dnešní době není jen eliminovat depresi, ale také pomoci klientům získat větší jistotu, že nové návyky, které se naučili, a nové nástroje, které mají, jim mohou v budoucnu pomoci.

Pokud nemáte nikoho, kdo by vám mohl odborníka doporučit, zkuste zavolat na místní univerzitu s psychologickým oborem nebo do nemocnice s psychiatrickým oddělením. Pokuste se přes Google vyhledat členy fakulty, kteří tam mohou mít praxi. K tomu vám internet může poskytnout nekonečné množství dalších odborníků.

Jakmile budete mít svůj seznam odborníků, obvolejte je a a ujasněte si, s kým stojí za to se setkat. Vzhledem k tomu, že poptáváte léčbu deprese, má smysl se zeptat, zda byl terapeut vyškolen v této oblasti a pokud ano, ptejte se na vědeckou oporu. Můžete se zeptat: „Kolik školení jste absolvovali a kde?“  Pokud mají výcvik v terapii, můžete se zeptat: „Můžete vysvětlit, jak funguje léčba deprese ve vašem terapeutickém směru a v čem se liší od ostatních?“

Kompetentní terapeut, který léčí depresi, vám bude schopen na tyto otázky snadno odpovědět. Neobtěžujte ho telefonátem půl hodiny, stačí pět až deset minut a dopředu se zeptejte, zda na vás má teď chvíli čas. Pokud se terapeut stane defenzivním nebo zní podrážděně, je to pro vás signál, který můžete při rozhodování vzít v úvahu. Pokud tak jedná v reakci na vaše otázky, pravděpodobně to také naznačuje nedostatek kompetencí, protože na tyto otázky odborník snadno odpoví. 

jak se naučit komunikačním dovednostem

Abych byla upřímná, nečekejte, že vám budou terapeuti během telefonátu věnovat více času. Měli by však sebevědomě a empaticky odpovídat na vaše otázky, i když jsou třeba struční. Pokud si někoho vyberete jako terapeuta, během vašich společných sezení budete mít čas na školení a získání informací o úzkostné poruše a jak jednotlivé úzkostné léčby fungují.

Pokud chcete obecnější informace o hledání terapeuta v Praze k léčbě deprese nebo čehokoli jiného, ​​neváhejte kontaktovat naši poradnu. Jeden z mých zaměstnanců nebo já rádi zodpovíme vaše dotazy a pomůžeme vám najít toho pravého terapeuta.

Kolik stojí léčba deprese v Praze?

Záleží na druhu léčby. Dobrá zpráva je, že Praha odborníky na léčbu deprese má. Pracuje zde mnoho psychologů, terapeutů, poradců v oblasti duševního zdraví a sociálních pracovníků. Bohužel většina odborníků, kteří jsou opravdu schopni, nemají navázanou spolupráci s pojišťovnou, proto si musí klient terapii hradit sám. Získat to privilegium spolupráce s pojišťovnou není v dnešní době vůbec jednoduché. Nicméně i mezi terapeuty, kteří působí na smlouvu s pojišťovnou, jsou velmi schopní odborníci. Bohužel je díky předlouhé čekací listině téměř nemožné se k některému dostat.

U většiny lidí na financích záleží. Pokud máte terapeuta na přímou platbu, jste jako klient za úhradu zodpovědný. V Praze se ceny za 50minutové sezení pohybují různě, nejčastěji od 900 do 1500 Kč.

Pokud potřebujete cenově dostupnější terapii, doporučuji další možnost. Můžete začít docházet na terapii ke studentovi psychologie, který je účastníkem výcviku. Nemá tedy ještě potřebnou certifikaci. Takový poradce bývá pod dohledem supervize i výcvikových lektorů a nabízí terapie za sníženou cenu.

Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.