Jak ukončit toxický vztah?

Jak ukončit toxický vztah?
Sdílejte s přáteli

Častou chybou, kterou mnozí z nás dělají, je nechat si toxické lidi u těla déle, než je pro nás bezpečné. Toxičtí lidé s vámi raději přestanou mluvit, než by se omluvili, že v něčem pochybili. Neděkují vám, způsobují komplikace, neuznají vás, přisuzují zásluhy spíše sobě. 

Existuje řada druhů toxických vztahů, kde se ukazují kontrolní nebo manipulativní, negativní, sebestředné nebo narcistické, nepoctivé, nejisté, urážlivé, obviňující nebo náročné a konkurenceschopné, tajnůstkářské či dramatické projevy. Pochopení toho, v jakém toxickém vztahu se nacházíte, vám pomůže nejlépe ho ukončit.

stanovit si hranice ve vztahu

V toxickém vztahu bývají naplněné následující znaky:

  1. Partneři vykazují nadměrně sebestředné a nevděčné chování.
  2. Nevyjadřují se jasně, nechávají vás v nejistotě, trestají vás tichem – používají ho jako kontrolní prostředek.
  3. Nutí vás číst jejich myšlenky a pak se chovají mstivě. Hodnotí, když se mýlíte.
  4. Používají „delegování úkolů“ (žádají vás, abyste pro ně něco udělali a řekli, že to nemohou udělat pro sebe, ale cokoli uděláte, setká se s tvrdou kritikou).
  5. Neustále vás opravují.
  6. Lžou.
  7. Používají „projektivní identifikaci“ (zachází s vámi, jako byste naopak vy udělali něco špatně, a pokud to popřete, berou vaše chování jako důkaz špatného jednání, za které vás obviňují).
  8. Používají sexuální manipulaci.
  9. Používají popření, aby vás přesvědčili, že to s vámi myslí dobře a jejich činy vám mají pomoci stát se lepším člověkem.

Žádný vztah není dokonalý a všichni čas od času potřebujeme pomoc. Zamyslete se nad nejčastějšími otázkami týkajícími se vztahů, abyste zjistili, zda se nacházíte ve zdravém vztahu nebo potřebujete trochu pomoct.

Test je pouze orientační, ale můžete ho poslat i svému partnerovi a vzájemné výsledky posdílet, abyste se mohli zamyslet nad cestami ke zlepšení.

Email
Vaše jméno

Je celkem běžné, že pokud jste v toxickém vztahu, nevíte o tom. Spíše máte pochybnosti, zda vy neděláte něco špatně, co způsobuje vztahový nesoulad. JPodobně je to i v pracovním prostředí, kde na vás šéf přehazuje odpovědnost za chyby a nedostatky, které ale s vámi nesouvisí: „Důvodproč se k vám teď takto chovám je ten, že neděláte dostatečně dobře svou práci.“ 

Pokud jde o toxické romantické vztahy, klíčovým ukazatelem je výrazný rozdíl mezi tím, jak k vám váš partner mluví na veřejnosti a v soukromí.

Mluvte sami za sebe

Mnoho z nás ignoruje nehezké chování jednoduše proto, abychom se vyhnuli konfrontaci nebo už víme, že je to stejně zbytečné a ničeho nedosáhneme.

opovržení a odpor jako emoce, která nás chrání

Mluvte sebevědomě a řekněte, že neúctu, kterou vám partner projevuje, nebudete akceptovat – zejména v případech slovního nebo fyzického násilí. V takových situacích se doporučuje krátký komentář typu „cítím se zraněný, když na mě nadáváš. Teď opouštím večírek a doufám, že příště se mnou budeš mluvit laskavěji.“ a odchod ze situace.

Sice nemůžeme změnit toxické lidi na netoxické, ale můžeme pracovat na tom, abychom nebyli příliš reaktivní a trápili se tím, že nám někdo ubližuje.

Vytvořte hranice a držte se jich

Stanovování hranic není neslušné – naopak je to nutná ochrana sebe. 

Většina toxických lidí jen využívá vaší nedůslednosti ve stanovování hranic. Doporučuje se zavést verbální hranice, například místo toho, abyste ventilovali své pocity vzteku, bezmoci, zranění, vyšlete jen zprávu, že právě teď nejste k dispozici. Takové hranice si nastavte v práci i v rodině. Status příbuzného mu nedovoluje, aby se k vám někdo choval bez respektu. Všechny vztahy vyžadují hranice a ty pak budu určovat kvalitu vašeho vztahu.

Proveďte digitální detox

jak mít šťastnější život

V dnešní době sociálních sítí je třeba se chránit nejen ve fyzickém prostoru, nýbrž i v tom virtuálním. Máte právo mít kontrolu nad tím, kdo má přístup na váš profil. A pokud nejste ještě na odebrání přátel připraveni, využijte možnosti ochrany osobních údajů, jako je Sledování nebo Bloknutí. A nikdo o tom nemusí vědět.

Pokud nelze vazbu ukončit, omezte kontakt

Existují okolnosti, které vyžadují, abyste s toxickým člověkem zůstali ve spojení, například toxičtí kolegové, narcistický šéf nebo sdílení péče o děti s toxickým bývalým. Časté je i setrvávání v manželství kvůli dětem. V takových případech je nejvhodnější minimalizovat možnosti vám zasahovat do prostoru, redukovat kontakt a možnosti mít nad vámi kontrolu nebo získávat informace, které jsou osobní. 

Přijměte, že s nimi nikdy nezažijete rovnocenný vztah, podporu a jsou pro vás emočně nebezpeční.

Připravte se na protiútok

Připravte se na to, že toxický jedinec bude na vaše odmítnutí reagovat trestem. Vyhýbáním se nebo zdvojnásobí své úsilí o udržení dynamiky. Potřebuje vás totiž v roli oběti, slabého. Nepolevujte. Držte se svých hranic a nástrojů na, které nejsou pro toxickou osobu uspokojivé. Vydržte.

neovladatelný vztek

Vyzkoušejte metodu Šedá skála

Pokud musíte být v kontaktu s toxickým jedincem, snažte se zůstat navenek neutrální a bez emocí. Živí je totiž reakce a emoce druhých. Myšlenkou Šedé skály je, že budete hledět mimo toxického jedince, klidně do dokumentů a splynete s vaším prostředím – jako šedá skála. 

Toxický člověk přejde na někoho jiného, kdo mu nasytí, co potřebuje.

Vyhledejte pomoc zvenčí

Terapeuta, trenéra nebo bystrého přítele. Náročné situace často vyžadují vnější pohled. Pochopíte tak, že problém nemusí být na vaší straně. Pokud máte podezření, že jste v toxickém vztahu, je třeba jinde vytvářet zdravé a podpůrné vztahy s ostatními lidmi. Ti vám pomohou se posílit, odklonit se od sebeobviňování a podpoří ve vaší únikové strategii.

vztahy na pracovišti

Připravte si finance

Mnoho toxických vztahů, včetně vztahů s rodinou, zůstává toxických díky finanční kontrole, kterou nad vámi manipulátor má. Rodiče či manžel nad vámi budou mít menší kontrolu, pokud budete budovat vlastní nezávislost. Může to pro vás znamená, že pár měsíců i rok budete šetřit, abyste se mohli od toxického jedince bezpečně odpojit do vlastního zázemí.

Hledejte vzory z dětství

Nejčastější typ toxického vztahu, který se opakuje v dospělosti, je vztah dítě rodič. Dopady výchovy zasahují do vztahu s dospělými, kde najdete milence, kteří zaplňují prázdnotu vytvořenou vašimi rodiči. Možná s nimi cítíte, že stejně jako u svých rodičů vynaložit úsilí, abyste zažili přijetí, a nejste pro ně prioritou. Není potřeba, abyste teď začali s uznáním tlačit na rodiče. Často jen uvědomění stačí nebo se můžete nechat domazlit jinde.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
zakladatel Poradny, psycholog

Kontaktujte nás

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.