Jak se zbavit pocitu prázdnoty?

Jak se zbavit pocitu prázdnoty v srdci
Sdílejte s přáteli

Pocit prázdnoty může být občas běžnou součástí psychického stavu. Pokud se však potýkáte s dlouhodobým pocitem prázdnoty, pojďme se podívat na způsoby, jak se jich postupně zbavit.

Co je pocit prázdnoty?

 • Nemáte smysl.
 • Vnímáte nedostatek naplnění ve svém životě.
 • Nejste šťastní, ale ani nijak zvlášť smutní.
 • Pokud se vás někdo zeptá, jak se cítíte, nejlépe to vyjadřuje slovo: „Nevím.“
jak se zbavit pocitu prázdnoty

Co způsobuje pocity prázdnoty? 

Nikdo neví jistě a příčin může být více. Nicméně častým důvodem, proč se můžete cítit prázdní, bývá odcizení sebe sama – cítíte se jako cizinec ve vlastním těle a živote. Tento pocit se vyvíjí v průběhu času, nepřichází zničehonic. Obvykle se tak děje v důsledku odsunutí některých emocí, které vědomě či nevědomě potlačujete. A zejména ve stresové době koronaviru, tyto tendence – přebíjet frustraci a emoce si dostatečně neodžívat – vzrůstají (čtěte Techniky zvládání emocí).

Naše emoce jsou důležitým aspektem míry kvality našeho života a vlastní zkušenosti se sebou samým. Přesto se většina z nás potýká se zvykem některé emoce si nedovolit, tzv. si je zakázat. Typickým příkladem takové emoce je hněv, který se v dětství často naučíme neprojevovat. Rodiče s dětským hněvem mnohdy neumí pracovat, načež na něj reagují odmítavě, trestem nebo znehodnocením. Naučíte se tak, že pokud projevíte hněv, budete odmítání nebo nehodni lásky.

jak jsem se zbavil úzkosti

Co se stane s našimi pocity, když je odmítneme uznat? Nezmizí. Naopak zůstávají nezpracovány a působí skrze vaši mysl a prožívání, dokud si emoci nezpracujete. Vygumovat emoci jednou nic hrozného nezpůsobí. Pokud jste ale potlačovali dlouhodobě, dochází posléze ke stavu odcizení od sebe.

Výsledek? Cítíte se prázdní. Máte puls, ale nejste opravdu naživu.

Život je emocionální zážitek a emoce jsou lidský semafor.

Pokud pocházíte z rodiny, která s emocemi neuměla pracovat (tzv. chladný odchov, vydírání nebo agrese), můžete mít dispozice k pocitům prázdnoty.

Jak se zbavit pocitu prázdnoty?

Následující body jsou přesným návodem, jak pocity prázdnoty postupně odstranit.

jak se zbavit pocitu prázdnoty
 • Přestaňte hledat smysl a naplnění „tam venku“. Váš účel pramení z vaší jedinečnosti. Není to něco, co se vznáší v různých koutech naší planety a jen se čeká, zda ho najdete. A kdo ho najde první. Pokud nemáte přehled o tom, kdo jste, může být složité své naplnění naleznout. Jste jedinečný a všechny odpovědi máte v sobě. 
 • Položte si otázku: „Kdo je ten, kdo zažívá tento pocit prázdnoty?“ Vaše autentické já je člověk, který může plakat, je-li smutný. Směje se u vtipu a bojí se při autonehodě. Otázkou zůstává: Je to skutečně vaše autentické já, které chce obývat prázdnotu? Nikoliv. Vaše skutečné já chce být naplněno významem, účelem a spojením. Začněte tam, kde jste: Někdo se cítí prázdný. Kdo je to? Kde to vzniklo? Příkladem je zjištění mé klientky během terapie, která zjistila, že prázdnota bez emocí byla její strategie v 7 letech, kdy na ni rodič křičel a bála se zavržení.
 • Zeptejte se sami sebe, jak byste se mohli cítit, kdybyste se necítili prázdní? Podívejte se na svůj život – minulost, přítomnost a / nebo budoucnost. Co přitom cítíte a na co myslíte? Prázdnota bývá obranným mechanismem před emocí, kterou si potřebujeme nezpřítomnit. Přesto ji tam někde máme a chráníme se před ní prázdnotou. Jakékoli tzv. negativní emoce, jako je hněv, zklamání nebo zoufalství, vám ukazují, co by se mohlo skrývat pod ochromující přikrývkou prázdnoty. Chráníte se před něčím, co byste raději nevěděli? Buďte zvědavý, ne odsuzující. Buďte k sobě soucitní a neobviňující. Neopakujte si sami sobě zranění, kterým jste čelili v minulosti.
 • Přijměte své emoce, ať jsou jakékoli. Je to jako obejmout se. Ačkoli emoce nejsou doslova vaší součástí, v tomto okamžiku vás spolehlivě odrážejí. To, jak se v daném okamžiku cítíte, je cesta, která vás spojuje s vaším autentickým já. Zkuste trochu konstruktivně váhat ve všech svých emocích a pamatujte: cílem je zvědavost a soucit, nikoli úsudek a hodnocení.
 • Staňte se sdílnější. Vůči druhým lidem. Zvažte sdílení svého pocitu prázdnoty s jinou osobou, které důvěřujete. Pokud ve vašem životě není nikdo, komu s těmito informacemi důvěřujete, vyhledejte podpůrnou skupinu. Posdílet své nitro vám pomůže odžít si a zvědomit to, co máte v sobě potlačené a způsobuje vám to neplechu v kvalitě žití.
 • Odhodit stud a vinu. Nejste rozbití a není s vámi vůbec nic špatně. Je těžké být nablízku někomu, kým pohrdáte, proto to nezpůsobujte sami sobě. Stud vás povzbuzuje, abyste se část sebe nepřijímali, což vás od sebe vzdaluje.
 • Zkuste terapii. Dobrý terapeut vám podrží zrcadlo, které pomůže nahlédnout a konečně i ocenit, kdo jste. Pokud potřebujete trochu pomoci, poohlédněte se po terapeutovi ve vašem okolí.

Pocit prázdnoty je jen stav, který jste si někde v minulosti zvolili. Nyní si můžete zvolit život s emocemi, což na jednu stranu není jednoduché, zároveň tím bude váš život odpovídat vaším potřebám a můžete ho tak více řídit podle sebe. Znamená to ale začít se sebou navazovat kontakt. Meditujte, cvičte, choďte do sauny, otužujte se, relaxujte. Potřebujete se zpět ukotvit do sebe, jako jste to dělali v dětství.

Zasloužíte si nejen dobrý vztah sám se sebou, nýbrž i smysluplný a účelný život. Dovolte tomuto článku, aby zasáhl tu část vašeho já, která je skryta pod povrchem, čeká na opětovné připojení a rozptýlení těchto pocitů prázdnoty.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Další zajímavé články

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.
Terapeuti

Mgr. Martina Bezrouková, Dis.

Terapeut, KBT Poradce ve výcviku Jak pracuji? Při své práci se snažím klientům nabídnout klidné a bezpečné místo pro sdílení obav, starostí i pokroků. Zde

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.