Jak se vyrovnat se strachem a úzkostí z války na Ukrajině?

Strach a úzkost z válečného konfliktu
Sdílejte s přáteli

Důležité

  • Pokud ve vás situace na Ukrajině vyvolává strach a úzkost, jsou tyto pocity normální.
  • Omezte množství zpráv, které sledujete a chraňte tak své duševní zdraví před přehlcením a pocitem ohrožení.
  • Vyberte si některou ze zklidňujících technik (modlitba, meditace, praktikování vděčnosti a pobyt venku). Jedná se o užitečné způsoby, jak se psychicky chránit.

Od 24. února, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, jsou média zaplavena záběry a zprávami obléhané země. Stres a obavy dopadají zejména na ty z nás, kteří mají na Ukrajinou přímé vazby nebo se bojí o své blízké. K tomu varování před jadernými útoky a videa, která se šíří internetem, uvedla celý svět do pohotovosti. Vzhledem k tomu, že se konflikt mezi těmito dvěma zeměmi nadále rozvíjí, musíme se vypořádat se znepokojivými pocity nejistoty.

Pocit ochromení, smutek, bezmoc a úzkost jsou v této situaci očekávatelné. Jedná se o srdcervoucí okolnosti a pocity empatie u ostatních lidí jsou běžnou součástí kolektivní sounáležitosti.

Skupinová terapie úzkosti
Skupinová terapie úzkosti – koná se každý týden na Karlově náměstí Praha 2 (přihlaste se)

Myšlenky na katastrofu jsou v krizových situacích pochopitelné. Po dvou letech přeskakování z jedné varianty COVID-19 do druhé udržuje situace na Ukrajině svět ve velké nejistotě.

Pocity, které můžete zažívat, jsou hněv, bezmoc a otupělost zejména vy, kdo jste vnějšími okolnostmi a stimuly už přetížení.

V rámci psychohygieny každého z nás je potřeba s informacemi o konfliktu na Ukrajině nakládat opatrně a snažit se zachovat si pocit klidu. Značný vliv mají následující faktory:

Hysterické titulky

Čtení zpráv je důležitou součástí občanské informovanosti. Ale novinové titulky, které mají upoutat vaši pozornost, mohou spíše podněcovat strach než nabízet informace. Nepřetržitý tok informací může být paralyzující.

Je důležité být k sobě upřímný, ctít své limity a rozpoznat svou míru tolerance. Položte si otázky:

  • Jaké jsou moje limity? 
  • Kolik novinek je pro mě příliš mnoho, abych ztratil svůj vnitřní klid?
psychoterapeut online

Omezení expozice se vztahuje i na sociální média. Nekonečné procházení příběhů a infografik může spouštět negativní ladění ve vašem intrapsychickém prostoru.

Je dobré být informován, proto si na zprávy a sociální média udělejte čas, ovšem naplánujte si ho. Pokud si vyberete denní časový rámec pro sledování zpráv, využijte tento čas ke čtení a poslechu informací z vysoce důvěryhodných, etických a objektivních zdrojů.

Pokud si nejste jisti, jak poznat, že jste zaplaveni novinkami, zhodnoťte, jaký dopad na vás mají.

Úzkost a deprese nás ovlivňují nás nejen psychicky ale i fyzicky. Má významný vliv na vztahy i spánek a pokud takové zhoršení u sebe pozorujete, potřebujete si dopřát odpočinek od médií. Během pandemie jsme doporučovali totéž. Nic se tedy pro vás nemění, jen téma krizové situace, která je kolem nás.

Chraňte se

Média nikdy nespí a dokud si sami nevystavíte hranici, budete stále bombardováni údery nejistoty a strachu. Pokud si ale vystavíte, přichází otázka: co dál? Čím zaplnit tu prázdnotu a čas něčím prospěšným a smysluplným?

Panická ataka první pomoc

Místo scrollování jít ven

Odhlaste se z Facebooku, Twitteru a Instagramu. Projděte se venku a užijte si přírodu, protože právě ty mají schopnost snížit stres, úzkost a deprese. Dýchání čerstvého vzduchu má uklidňující účinek, umožňuje vám soustředit se a zůstat v daném okamžiku.

Možná se potýkáte se strachem, každopádně právě uznání těchto pocitů, odstranění mediálních spouštěčů a relaxace v přírodě může být právě tím užitečným lékem, který potřebujete.

Zaměřte pozornost na nezpochybnitelné jistoty

I když je možnost konfliktu znepokojivá, buďte vděční, že žijete v obecně bezpečném prostředí. V případě potřeby máte přístup k jídlu, přístřešku a lékařské péči. Měli bychom si uvědomit hodnotu základních věcí, které považujeme za samozřejmé.

Čas můžete trávit i se svými blízkými. Užijte si jejich společnost, ať už po telefonu nebo osobně. Promluvte si s nimi o tom, jak zpracováváte to, co se děje na Ukrajině, a dejte jim prostor, aby se podělili i o své myšlenky. Tím, že dovolíte někomu jinému, aby se cítil vyslyšen a potvrzen, vám může pomoci cítit se méně osaměle ve svých pocitech.

Pozor na katastrofické myšlení

Pravděpodobnost jaderné války v současné době není velká, ačkoliv to není nemožné. Katastrofizace a zaměření na „co kdyby“ může způsobovat cyklení se ve spirále negativity a navýšení úzkosti. Obsedantní starosti nemají žádný skutečný užitek, zvláště když není ve vašich kompetencích konflikt jakkoliv ovlivnit.

Věřte, že lidé, které jsme zvolili, aby řídili naši zemi, dělají ta nejlepší rozhodnutí pro naši národní bezpečnost, a evropské národy spolupracují na nalezení způsobu, jak zastavit Rusko pomocí sankcí, aby se minimalizovala nutnost použití násilné síly. Na politiku můžeme mít různé názory, ale jaderný konflikt ve skutečnosti nikdo nechce.

Syndrom vyhoření a jeho fáze

Projevit soucit a účast těm, kterých se to týká

Projevení soucitu lidem, kteří jsou ovlivněni situací na Ukrajině, vám pomůže si na chvíli odpočinout od pocitů, se kterými se potýkáte a zaměříte se na druhé.

Nabídněte morální podporu ukrajinským přátelům, kteří se mohou bát o členy své rodiny. Jiní přátelé, kteří prožili podobné invaze, se mohou potýkat s PTSD. Příslušníci armády a jejich rodinní příslušníci se mohou potýkat s obavami z nasazení. Nabídnutí naslouchacího sluchu může znamenat velký rozdíl pro někoho, kdo má problémy.

Můžete také nabídnout finanční podporu prostřednictvím renomovaných organizací, které pomáhají lidem na Ukrajině. Výzkumy ukazují, že pomoc druhým lidem přináší pocit smysluplnosti, hodnoty a pohody.

Pokud se vaše pocity nelepší…

…vyhledejte odbornou pomoc. Neexistuje žádný univerzální přístup, jak se vypořádat s globálními katastrofami, protože na každého mají trochu jiný dopad. Pokud se vy nebo někdo, koho milujete, cítíte oslabeni událostmi, které se odehrávají na Ukrajině, zvažte rozhovor s licencovaným odborníkem na duševní zdraví (psycholog, psychiatr, psychoterapeut). Mohou vás naučit strategie pro zvládání úzkosti z krize.

Potíže spojené s pandemií nám dali v uplynulých letech zabrat a zpracování další potenciální krize může být už příliš skličující a zdrcující. Mít metody, jak zvládnout strach a emoce, které pocházejí z řešení krize, vám může pomoci fungovat a vyrovnat se v době nejistoty.

Autorka článku

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková
Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková

zakladatelka psychologické poradny, psycholog a lektor


Další zajímavé články

Terapeuti

Mgr. Luděk Beneš, Dis.

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? V bezpečném prostředí přijímám svět klientů bez předsudků takový jaký je. Pro zvládání nároků těžkého a nespravedlivého života nacházím

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová
Terapeuti

Mgr. et Mgr. Barbora Holasová

Poradce & terapeutka Jak pracuji? Při své práci považuji za nejdůležitější vytvoření prostředí důvěry a bezpečí, a to pomocí empatie a respektu k individualitě a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.