Jak pomoci členu rodiny s alkoholismem?

jak se vypořádat s alkoholismem
Sdílejte s přáteli

Čtěte také, edukační článek o alkoholismu.

Někdo, na kom vám záleží, nemá kontrolu nad požíváním alkoholu a jeho závislost začíná zasahovat do každodenních událostí. Řešit takový problém může být velmi bolestivé, nicméně existují doporučení, kterými se můžete řídit:

Jak ovlivňuje alkoholismus členy rodiny a blízké?

Nadužívání alkoholu je invazivní problém, který se dotýká i blízkých osob kolem člověka trpícího závislostí. Narušuje tím rodinný život, zanedbává své povinnosti, týrá, je agresivní nebo se dostává do finančních a právních problémů.

Zhoršení vzájemného vztahu vlivem alkoholu vyvolává mnoho nepříjemných emocí, včetně hanby, hněvu, strachu a sebeobviňování. Někdy se může zdát problém tak neřešitelný, že se rozhodnete věc ignorovat a předstírat, že se nic neděje. Reálně ale popření způsobí větší škody.

Alkoholismus a jiné závislosti postihují miliony lidí napříč všemi společenskými třídami, rasami, kulturami a pohlavími. Přestože se za problém v rodině můžete stydět, snažíte se ho tabuizovat, opravdu v tom nejste sami.

Jsem na to sama. Cyklím se v problému a nikdo mi nedokáže pomoct
Jsem na to sama a nevím, jak mu pomoct.

Kdy už je to za hranou?

Pití je běžnou, legální součástí společenských akcí. Protože se ale reakce na alkohol individuálně liší, nemusí být jednoduché odhadnout, kdy překračuje příjem alkoholu u vašeho blízkého mezní hranici. Nelze se odrazit od konkrétního množství. Položte si spíše otázku, jak jeho pití ovlivňuje jeho život.

V dobách pandemie a ekonomických nejistot se bohužel míra požívání alkoholu zvyšuje. Lidé se tím snaží mírnit stres nebo prázdnotu, kterou by jindy utišili posilovnou nebo kulturní aktivitou. Ty jsou ovšem zavřené. Pokud tedy váš blízký používá alkohol jako nástroj zvládání emocionálních potíží, je to problém.

Kdy ještě může mít váš milý problém s pitím? VAROVNÉ SIGNÁLY:

 1. Pravidelně zanedbává své povinnosti doma, v práci nebo ve škole. Protože pije nebo se zotavuje z kocoviny
 2. Lže nebo se jinak snaží zakrýt, kolik toho vypije.
 3. Má okna.
 4. Pije i přes nárůst problémů ve vztazích s vámi a ostatními vlivem alkoholu.
 5. Užívá alkohol jako automedikaci k léčbě nepříjemných emocí.

Pokud se s varovnými signály potýkáte, první krok, který byste měli udělat, je získat informace o závislostech a zneužívání alkoholu. (V naší poradně se obracejte na Patrika Ličku, psychologa v atestaci, který působil na závislostním oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice).

Prozkoumejte typy léčby a svépomocné možnosti, které jsou k dispozici. Získáte tím informace na přímou komunikaci s vaším blízkým.

Jak s ním promluvit o jeho pití?

Není to nic radostného. Připravte se na to, že to skutečně může být nepříjemné.

Obáváte, že když vyslovíte svoje obavy, daná osoba se naštve, bude se bránit, vybuchne nebo jednoduše popře, že má problém. Ano, to jsou všechno běžné reakce. Ale rozhodně to není důvod nemluvit. O problému se musí mluvit, jinak roste. Je totiž nepravděpodobné, že se pití vašeho milovaného člověka samo o sobě zlepší. Naopak je velmi pravděpodobné zhoršení, pokud nic neřeknete.

Přestože je důležité být ohledně svých obav otevřený a upřímný, je třeba si také uvědomit, že nelze někoho přinutit, aby přestal nadužívat alkohol, pokud sám nebude chtít. Co ale můžete udělat, je nabídnout jim kroky, které mohou podniknout, aby svůj problém začali řešit. Například zavolat na linku pomoci, rozhovor s lékařem nebo poradcem, zahájení léčby nebo návštěvu skupinového setkání.

Konkrétní tipy:

Co ano

 • Zvolte čas, kdy nepije. Oba byste měli být klidní a soustředění. Vyberte klidné a soukromé místo, kde vás nikdo nebude vyrušovat.
 • Vypněte mobil i další zařízení.
 • Pečlivě vyjádřete své obavy, které máte ohledně jeho pití a o možných dopadech na jeho zdraví, váš vztah a rodinu jako celek. Snažte se zůstat neutrální a buďte soucitní. Nesuďte ho a nezahanbujte. Vyvarujte se výčitkám.
 • Povzbuďte svého milovaného, ​​aby se otevřel o důvodech, proč alkohol nadužívá. Je například ve stresu, znuděný, osamělý nebo úzkostlivý? K jeho pití může přispívat mnoho různých faktorů. Je třeba se dobrat k základním příčinám.
 • Pokud na to nechcete být sami, zvažte, zda by u toho neměli být další členové rodiny.

Co NE

 • Žádné vyhrožování, kázání, trestání, podplácení. Vyhýbejte se emocionálním výzvám, které jen zvyšují pocit viny problémového pijáka a zvyšují jeho nutkání pít. Nabídněte rady, nikoli ultimáta.
 • Neobhajujte do ani neomlouvejte jeho chování. Když se ho pokusíte ochránit před odpovědností, zaslepíte tím negativní důsledky jejich pití. Nebude motivován problém řešit. Potřebuje si být důsledků vědom.
 • Neobviňujte se. Každý máme zodpovědnost jen sami za sebe a na jeho problému s alkoholem nenesete vinu. A jen on má ve svých rukách, zda svůj problém začne řešit či nikoliv.
 • Neberte si jeho negativní reakce osobně. Očekávejte popírání, odmítnutí. Nemusí se to napoprvé povést. Dejte mu čas a prostor, aby se vyrovnal s vašimi obavami a začal vidět problém sám za sebe.

Povzbuzujte svého blízkého, aby vyhledal pomoc. Překonat problém sám je často nereálný plán. Možná nepotřebuje lékařský dohled, ale je nutná podpora, vedení, osvojit si nové dovednosti zvládání, aby přestali pít nebo množství alespoň omezili.

Podpora, kterou mu můžete nabídnout

 • Nabídněte, že ho budete doprovázet na setkání s lékaři, skupinové nebo poradenské schůzky.
 • Sedět vedle nich, zatímco volají linku pomoci o radu.
 • Vytvořte s nimi konkrétní plán s podrobnostmi o tom, jaké změny je třeba provést a jak je mohou realizovat.

Odsouhlasením, že začne svůj problém řešit, ale vaše role nekončí. Nemůžete se spolehnout na to, že ho vůle nezklame. Obnova je trvalý proces, který vyžaduje čas a trpělivost. Někdo, kdo zneužívá alkohol, se nestane abstinentem mávnutím proutku. Pozor na to. To, že je teď střízlivý, neznamená, že se nenapije, až zase přijdou těžké emoce.

Ve skutečnosti bude váš blízký čelit řadě nových výzev. Bude muset najít nové způsoby zvládání života bez alkoholu. Navíc bude muset začít řešit problémy, které vedly k nadužívání alkoholu. Ale s vaší trvalou podporou a láskou se tam mohou dostat.

cítím se osaměle. jak nebýt sám?

Radikální abstinence nebo redukce?

Popravdě ne každý, kdo pije příliš mnoho, je klasifikován jako alkoholik. V závislosti na úrovni problému vašeho blízkého – a na tom, jak moc má kontrolu nad pitím – může být schopen snížit příjem alkoholu na zdravější úroveň. Pak není třeba radikálně přestat.

Pokud je cílem vašeho milovaného snížit jeho pití, můžete mu poskytnout podporu tím, že mu pomůžete stanovit nové limity a realistické způsoby, jak se dohodnutých omezení držet. Například pokud se váš blízký zaváže, že dva konkrétní dny týdnu nebude vůbec pít, je třeba si jasně a detailně říct, co bude dělat místo toho. Prázdné místo je třeba zaplnit, jinak do toho zase spadne. Dále ve dnech, kdy si dovolí pít, je třeba si říct, jak budete všichni limity zdravého pití dodržovat – ne více než jeden lehký nápoj denně pro ženu, dva lehké nápoje denně pro muže?

Pomozte svému blízkému napsat jeho pitné cíle a navrhnout strategie, jak se jich řídit. Mezi ně patří mimo jiné pití alkoholu doma, pauza mezi pitím, vyhýbání se špatným vlivům a sledování nových zájmů a sociálních skupin, které se netočí kolem pití. Vyhýbat se rizikovým faktorům, které by mohli být spouštěčem.

panická ataka duchovní příčina

Podpora na cestě k zotavení

Zotavení z alkoholismu nebo nadužívání může být klikatá a náročná cesta. Asi polovina lidí, kteří poprvé absolvují léčbu zneužíváním alkoholu, dosáhnou úspěchu, zatímco u druhé poloviny se v určitém okamžiku objeví relaps. Aby člověk skutečně dosáhl dlouhodobé střízlivosti, je celkem běžné, že se to nepoved napoprvé. Obrňte se trpělivostí.

Povzbuďte svého blízkého k pěstování nových zájmů. Když někdo tráví spoustu času pitím (a zotavuje se), může se v jeho životě najednou objevit obrovská díra, která ho zúzkostňuje. Je třeba ji zaplnit činností, substitutem, který ho bude těšit. Povzbuďte svého blízkého k rozvoji nových koníčků a zájmů, které nezahrnují pití. Hledejte aktivity, které mohou obohatit a dodat smysl jeho životu, například absolvování kurzu, kde se dozvíte něco nového; trávení času v přírodě, turistika, kempování nebo rybaření, dobrovolnictví; sport; vstup do zájmového klubu; nebo se věnovat umění malováním, psaním nebo návštěvou muzeí.

Navrhněte sociální aktivity, které nezahrnují pití. Alkohol nelze vymazat ze světa a je natolik rozšířený, že někde na něj zkrátka narazíte. Zkuste navrhovat aktivity, které pití nezahrnují.

Pomozte dotyčné osobě řešit problémy, které ji vedly k pití. Pokud váš milovaný pil například kvůli nudě, úzkosti nebo osamělosti, tyto problémy budou stále přítomné. Ve střízlivosti nezmizí. Povzbuďte osobu, aby našla zdravější způsoby, jak se se svými těžkostmi vypořádat, aniž by se opíral o alkohol.

Nejste komplic. Neomlouvejte ho a nedělejte výjimky. Skrýváte nebo uklízíte lahve? Převezmete odpovědnost nebo nabídnete finanční pomoc, když ztratí práci nebo v důsledku pití nastane problém? Řešíte jeho právní problémy? Skončete s tím. Akorát tím problém podpoříte. Pomáhat znamená ponechat na něm odpovědnost za jeho chování. Musí pocítit důsledky svých problémů s alkoholem.

Pomozte jim najít zdravější způsoby, jak se vyrovnat se stresem. Povzbuďte ho ke cvičení, posdílet, co ho trápí, meditujte nebo si osvojujte jiné relaxační postupy.

Připravte se na relapsy, ale neobviňujte se. Pomozte svému blízkému naplánovat jak se vyhýbat spouštěčům. Jak se vypořádat s chutí na alkohol a zvládnout sociální situace, kde je tlak na pití. Svému blízkému můžete pomoci najít způsob, jak se rozptýlit, když chuť přijde. Například někomu zavolat, jít na procházku nebo vyrazit na zápas. Stále ale pamatujte, že se za své jednání odpovědný pouze on. Při obnově jsou běžné překážky. Pokud dojde k relapsu není to vaše chyba. Jediné, co můžete udělat, je povzbudit ho, aby se znovu pokusil svůj problém překonat. Podporovat ho při dalším pokusu. S vaší pomocí se tam dostane.

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.