Ing. Bc. Dominika Šenková

– POKRAČOVAT níže na text –

Ing. Bc. Dominika Šenková

Sdílejte s přáteli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

S čím vám pomohu?

Pár slov o Dominice

Vytvářím laskavé, empatické a bezpečné prostředí pro náš terapeutický vztah. Respektuji jedinečnou osobnost a příběh každého klienta, kdy volím techniky, které mu budou co nejvíce sedět. 

Provádím klienty krajinou jejich prožívání, aby lépe porozuměli sami sobě, své osobní historii i současným životním událostem. Věřím v klientovu sebeuzdravující schopnost, společně hledáme a obnovujeme zdroje klienta a jeho potenciál. 

K práci psychoterapeuta a poradce mě formovalo mé prostředí i práce s lidmi, kde jsem narážela na principy přesahující vzdělávací programy. Začala jsem se zajímat o sociálně patologické jevy, duševní zdraví, a prevenci jako takovou. 
 
Studium sociální práce, aplikované komunikace v psychoterapii,  řada kurzů a výcvik, mě dovedli k poznání, že právě cesta psychoterapie je pro mě nejvíce smysluplná. Život je tak křehkou a živelnou událostí, že stojí za naší plnou pozornost a eliminaci možných rizik, které plynou z našeho prožívání. 

Podpořím Vás, abyste si našli „to své“ vyhovující prostředí pro harmonický život. Pracuji s úctou ke každému příběhu a jeho okolnostem. Těším se na setkání, Dominika.

 

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

 • PVŠPS – Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii (Bc.)

 • Pražská psychoterapeutická fakulta – celoživotní vzdělávání (1 rok) 
 • VŠFS – Marketingová komunikace (Ing.)

Supervize: Skupinová supervize v daseinsanalytickém směru (Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.)

Kurzy a výcviky: 

 • Psychoterapeutický výcvik (Daseinanalytický) akreditován Českou psychoterapeutickou společností (ČPtS) České lékařské společnostiJana Evangelisty Purkyně (4 roky z 5)
 • Psychosociální poradenství (PVŠPS)
 • Psychologie a psychopatologie rodiny (Mgr. Jan Kulhánek)
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný
 • Krizová intervence (Mgr. Peter Porubský a Mgr. Barbara Ernest)
 • Práce s dětskou a adolescentní skupinou (PhDr. Václava Masáková)
 • Psychopatologie u dětí a dospívajících (Mgr. Jan Kulhánek)
 • Řešení konfliktních situací (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.)
 • Úvod do diagnostiky a léčba závislostí (MUDr. Petr Popov)
 • Kreativní a neverbální techniky (PhDr. Jana Procházková)
 • Dechová cvičení a terapie dechem (Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha)
 • Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář (1 rok ze 3)
 • Sebepoškozování a sebevraždy ((Mgr. Peter Porubský a Mgr. Barbara Ernest)

Objednat se


Další zajímavé články

Mgr. Martin Hányš
Terapeuti

Mgr. Martin Hányš

terapeut, poradce Ve své praxi se zaměřuji na práci s dětmi, dospívajícími a dospělými lidmi. Vystudoval jsem VŠ se specializací na problémové děti a absolvoval

Bc. Hana Štěpánková
Terapeuti

Bc. Hana Štěpánková

terapeut, poradce Jsem si jistá, že každý je expertem na vlastní život. Jen se někdy vytratí radost, jistota a důvěra v sebe sama. Já nabízím bezpečné prostředí

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.

Autorka článku

Zakladatelka poradny Terapeutovna, psycholog, terapeut, spisovatel, publicista a lektor

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková