Hraniční porucha osobnosti PROJEVY A VZTAHY

Léčba hraniční poruchy osobnosti
Sdílejte s přáteli

Pokud jste zavítali na tuto stránku, pravděpodobně se zajímáte o hraniční poruchu osobnosti nebo vás sem odkázal výsledek testu na zjištění hraničních osobnostních rysů. Pokud jste si právě udělali test, váš výsledek poukazuje na skutečnost, že rysy HPO můžete skutečně trpět. Ale neděste se a čtěte dál.

Pár slov o hraniční poruše

Hraniční porucha osobnosti obvykle začíná počátkem dospělosti. Zdá se, že stav je v mladé dospělosti horší a s věkem se může postupně zlepšovat.

Pokud jste si už udělali test a tušíte, že máte hraniční poruchu osobnosti, nenechte se odradit. Mnoho lidí s touto poruchou se postupem času zlepšuje, učí se se svými příznaky žít a může se naučit žít velmi spokojený život.

Příznaky

Hraniční porucha osobnosti ovlivňuje to, jak se cítíte vůči sobě samotnému, jaký máte vztah k ostatním a jak se chováte.

Jak ignorovat manipulátora

Příznaky mohou zahrnovat:

 • Intenzivní strach z opuštění, dokonce i extrémních opatření, aby se zabránilo skutečnému nebo domnělému oddělení nebo odmítnutí.
 • Vzorec nestabilních intenzivních vztahů, jako je idealizace někoho v jednom okamžiku a pak najednou stejného člověka odmítáte, znehodnocujete či ho vnímáte v černých barvách.
 • Rychlé změny vnímání vlastní identity a sebeobrazu, které zahrnují posunutí cílů a hodnot a vnímání sebe sama jako špatného nebo jako by vůbec neexistoval
 • Období stresové paranoii a ztráty kontaktu s realitou trvající několik minut až několik hodin.
 • Impulzivní a riskantní chování, jako je hazard, bezohledná jízda, nebezpečný sex, utrácení, přejídání se nebo užívání drog, nebo sabotáž úspěchu tím, že náhle ukončíte dobrou práci nebo ukončíte pozitivní vztah.
 • Sebevražedné hrozby nebo chování nebo sebepoškozování, často v reakci na strach z odloučení nebo odmítnutí.
 • Široké výkyvy nálady trvající od několika hodin do několika dnů, které mohou zahrnovat intenzivní štěstí, podrážděnost, stud nebo úzkost.
 • Trvalé pocity prázdnoty.
 • Nevhodný, intenzivní hněv, jako je častá ztráta nálady, sarkastický nebo hořký pocit nebo fyzické boje.

techniky zvládání emocí

Příčiny

Stejně jako u jiných poruch duševního zdraví nejsou příčiny hraniční poruchy osobnosti plně pochopeny. Kromě faktorů prostředí – jako je historie zneužívání nebo zanedbávání dětí – může být hraniční porucha osobnosti spojena s:

 • Genetika. Některé studie dvojčat a rodin naznačují, že poruchy osobnosti mohou být zděděny nebo silně spojeny s jinými poruchami duševního zdraví mezi členy rodiny.
 • Abnormality mozku. Některé výzkumy ukázaly změny v určitých oblastech mozku, které se podílejí na regulaci emocí, impulzivitě a agresi. Některé mozkové chemikálie, které pomáhají regulovat náladu, jako je serotonin, nemusí fungovat správně.

Emoční manipulace

Rizikové faktory

Některé faktory související s rozvojem osobnosti mohou zvýšit riziko vzniku hraniční poruchy osobnosti. Tyto zahrnují:

 • Dědičná predispozice. Můžete mít vyšší riziko, pokud má blízký příbuzný – vaše matka, otec, bratr nebo sestra – stejnou nebo podobnou poruchu.
 • Stresující dětství. Mnoho lidí s touto poruchou uvádí, že bylo v dětství sexuálně nebo fyzicky zneužíváno nebo zanedbáváno. Někteří lidé ztratili nebo byli odloučeni od rodiče nebo blízkého pečovatele, když byli mladí, nebo měli rodiče nebo pečovatele se zneužíváním návykových látek nebo jinými problémy duševního zdraví. Jiní byli vystaveni nepřátelským konfliktům a nestabilním rodinným vztahům.

dědičnost deprese

Komplikace

Hraniční porucha osobnosti může poškodit mnoho oblastí vašeho života. Může negativně ovlivnit důvěrné vztahy, zaměstnání, školu, sociální aktivity a image sebe sama, což má za následek:

 • Opakované změny nebo ztráty motivace v úkolech.
 • Nedokončení vzdělání.
 • Několik právních problémů, například vězení.
 • Vztahy plné konfliktů, manželský stres nebo rozvod.
 • Sebepoškozování, jako je řezání nebo pálení, a časté hospitalizace.
 • Zapojení do nevhodných vztahů.
 • Neplánovaná těhotenství, sexuálně přenosné infekce, nehody motorových vozidel a fyzické boje kvůli impulzivnímu a riskantnímu chování.
 • Pokus nebo úplná sebevražda.

Kromě toho se v souvislosti s HP mohou objevovat i další poruchy duševního zdraví, například:

 • Deprese.
 • Zneužívání alkoholu nebo jiných látek.
 • Úzkostné poruchy.
 • Poruchy příjmu potravy.
 • Bipolární porucha.
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD).
 • Porucha pozornosti / hyperaktivita (ADHD).
 • Jiné poruchy osobnosti.

bolest na hrudi a stres

Léčba

Hraniční porucha osobnosti je léčena hlavně pomocí psychoterapie, kde mohou být jako doplňkový nástroj zvoleny i léky. Pokud je z nějakého důvodu ohrožována vaše bezpečnost, může dojít i k hospitalizaci.

Léčba vám může pomoci naučit se své stavy, emoce a maladaptivní projevy zvládat. Spolu s HPO se navíc mohou objevovat i deprese, nebo zneužívání návykových látek. Je proto nezbytné léčit všechny potíže společně. Čím dříve začnete své problémy řešit, tím kratší a méně náročná léčba bude. Pomůžete si tak posunout svůj život na vyšší úroveň a ke kvalitnějším vztahům.

S příznaky HPO se doporučuje začít ve svém okolí vyhledávat a vyptávat se na šikovného psychoterapeuta, který má s hraničními příznaky zkušenosti. Šikovný terapeut je schopný přizpůsobit typ terapie nejlépe vašim potřebám. Cílem psychoterapie je pomoci vám:

 • Zaměřit se na svou aktuální schopnost fungovat ve vztazích, společnosti i sám se sebou.
 • Naučit se zvládat emoce, díky kterým se cítíte nepříjemně, depresivně, frustrovaně, odmítnutě, zbytečně…
 • Snížit svou impulzivitu tím, že vám terapeut pomůže pocity spíše pozorovat, než okamžitě, destruktivně jednat.
 • Pracovat na zlepšování vztahů tím, že si budete vědomi svých pocitů i pocitů ostatních. Lépe porozumíte různým situacím, které se vám v životě opakují a naučíte se nadhledu, ve kterém máte životní situace pod kontrolou.
 • V psychoedukaci a zjistit další informace o hraniční poruše osobnosti.
O autorce:

Mgr. et Mgr. Bc. Šárka Červinková 
zakladatelka a supervizorka poradny, psycholožka, terapeutka, lektorka a publicistka

Kontaktujte Šárku a obratem se vám ozve zpět.

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.