Generace Z a její charakteristika

Polyamorie, co to je?
Sdílejte s přáteli

Generace Z (nar. od poloviny 90. let) se ukázala jako populace, která si stále více zaslouží pozornost, zvláště nyní, když její starší členové vstupují do mladé dospělosti

Pragmatismus a zájem o finance

I když to možná připouštějí zdrženlivě, mladí z Generace Z mají silné finanční smýšlení s motivací k získávání peněz. Zažili a/nebo byli svědky finanční tísně během velké recese, která začala, když jim bylo asi 6 až13 let, což zformovalo jejich světonázor, pokud jde o finance. 

Zažili také období ohromujících zisků v příjmové nerovnosti a sledovali nás, mileniály, ochromené dluhy, jak oddalujeme velké milníky, jako je manželství a rodičovství. Průměrný člen Generace Z začíná s finančním plánováním ve věku 13 let a dvě třetiny mladých z Gen Z tvrdí, že finanční stabilita, která přichází s konzervativními výdaji, stabilními pracovními místy a chytrými investicemi, je důležitější než práce, která je dělá šťastnými. Naproti tomu…

Gen Z je motivováni měnit svět. I když jsou peníze důležité, více je zajímá bezpečnost než bohatství. Se záchrannou sítí pod nimi vidí svět plný sociálních a politických výzev, které touží vyřešit. Mladí z generace Z oceňují rozmanitost a chtějí učinit společnost spravedlivější, ale možná především chtějí šetřit a chránit životní prostředí. Obecně jsou studenti Gen Z orientováni na to, aby jednali ve prospěch ostatních, i když někdy ke své vlastní škodě, když se intenzivně zaměřují na to, aby ostatní nezklamali.

generace z charakteristika

i-Generace

Generace Z je propojena s digitálním světem. Znamená to, že množství informací je na dosah ruky, což umožňuje Generaci Z rozšířit své znalosti a být proaktivní ve svém učení. Na druhou stranu příliš mnoho času na obrazovce může zhoršit pocity izolace a vést k nedostatečně rozvinutým sociálním dovednostem. Technologie navíc mění ekonomiku a zanechávají lidi z generace Z s nízkými příjmy zranitelné, když vstupují do pracovního procesu.

Nikdy nepoznali svět bez internetu, a proto tráví více než 3 hodiny denně na internetu a další 3 hodiny denně na sociálních sítích, kde se umí pohybovat velmi strategicky. Obvykle používají Facebook pouze ke spojení s rodinou (tj. mileniálové a starší generace), další aplikace pro síťování s vrstevníky (např. TikTok) a jiné sociální sítě na kontakt s cizími lidmi mimo blízký okruh známých a přátel (např. Instagram). Naproti tomu…

Neredukujme jejich kontakt jen na chytré telefony. Cca 83 % preferuje komunikaci tváří v tvář před SMS, telefonem nebo e-mailem, ale mnozí mají pocit, že jim chybí adekvátní socializace nebo dovednosti pro osobní konverzaci. Bojují s komunikací a schovávat se za telefony je berlička, ke které se obracejí, když se cítí vystrašeni různými situacemi. 

Také to, že jim vyhovuje technologie, nemusí nutně znamenat, že jsou technicky důvtipní. Zvláště důležité v této době vzdáleného vzdělávání je, že Gen Z neví výrazně lépe, jak používat nové platformy nebo aplikaci; potřebují pokyny a podporu stejně jako kdokoli jiný.

online test zdarma česky SCer Terapeutovna

Hledají cesty k úspěchu

Mladí z generace Z si vzdělání cení více než předchozí generace a na vysoké školy se jich hlásí velké množství. Vidí souvislosti mezi svými finančními cíli, osobními cíli a vzděláním a touží nasát co nejvíce znalostí. Chtějí a očekávají, že se budou aktivně podílet na svém vzdělávání, jako je výběr studijních témat a tvorba obsahu kurzů; neuspokojuje je poslech přednášek a čtení učebnic. Naproti tomu…

Bakalářský titul nevidí jako jedinou možnost. Zejména zahraniční studenti generace Z, kteří nemají možnost využít neplaceného vzdělání, jsou averzní k riziku a dluhu. Cca 72 % z nich vidí dluh jako svůj největší problém ohledně vysoké školy. Mnozí z těchto studentů chtějí proto kratší, přímější cestu k výdělečnému zaměstnání a jsou otevřenější komunitním školám a kariérnímu vzdělávání. 

generace z charakteristika

Podobně touží po zážitkovém učení a jsou ochotni opustit formální vzdělávání kvůli školení na pracovišti, pokud to naplňuje jejich vášeň. Gen Z je také vysoce podnikavá a ochotná začít se sama realizovat. Není proto s podivem, že někteří z Gen Z začínají podnikat už během studií.

Více duševních potíží

A konečně, mladí z Gen Z uvádějí vyšší úroveň starostí, úzkosti a deprese než předchozí generace. Velmi se totiž bojí neúspěchu, a přestože se rádi učí, raději to dělají individuálně, aby se vyhnuli posuzování. 

Výzvy v oblasti duševního zdraví jsou smutnou charakteristikou generace Z, kterou někteří označovali jako „nejosamělejší generace“, protože jejich nekonečné hodiny strávené online mohou podporovat pocity izolace a deprese. Více času stráveného na chytrých telefonech nebo sledováním Netflixu znamená méně času stráveného pěstováním smysluplných vztahů. Kromě toho se mnoho mladých lidí stane obětí pasti „srovnávat a zoufat“, kterou představují sociální média.

Lidé z Generace Z také zjišťují, že jejich duševní zdraví je ovlivněno turbulentním stavem světového pořádku. S rostoucím politickým aktivismem mezi generacemi Z si mnoho příslušníků generace Z internalizovalo nepokoje kolem problémů, jako je kontrola zbraní, policejní brutalita a změna klimatu, což vede ke zvýšené úrovni stresu.

Terapie dítěte s rodiči
Terapie dítěte s rodiči

Jak již bylo zmíněno dříve, vyvíjejí na sebe velký tlak, aby nesli vlastní váhu a nezklamali ostatní, což je v nejhorším případě může motivovat k tomu, aby s něčím přestali, než se do toho vůbec pustí. Gen Z se bojí dělat rozhodnutí – jaká je správná vysoká škola? Správný předmět podnikání? Správná stáž? – což je někdy může vést k tomu, že se vůbec nerozhodnou. Proto potřebují vyšší míru podpory a ujištění.

Chytré konzumování

Chování Gen Z jakožto spotřebitelů odráží jejich hodnoty – a vliv stále více digitálního světa. Děti generace Z se mohou při informovaných rozhodnutích o nákupu spolehnout na své technické znalosti a rozsáhlé sociální sítě. Jejich pragmatismus je vede k tomu, aby prozkoumali a zhodnotili řadu možností, než se rozhodnou pro produkt. Kromě toho je pravděpodobnější, že se nechají ovlivnit doporučeními skutečných uživatelů než doporučeními celebrit.

V podstatě stejným způsobem, jakým generace Z používají sociální média jako prostředek k kurátorství své vlastní osobní značky, pohlížejí také na svá nákupní rozhodnutí jako na vyjádření svých hodnot a identity. Například je přitahují udržitelné produkty a značky. A často jsou za ně ochotni zaplatit více. Cení si personalizovaných produktů a přitahují je značky, které sdílejí jejich pohled na politické otázky.

Stručné shrnutí

Obecně se tedy předpokládá, že:

  • jsou vedeni k tomu, aby pomáhali druhým, ale motivováni výdělečnou prací;
  • jsou vysoce investováni do svého vzdělání, ale obávají se ztrapnění (kvůli předsudkům, zaujatosti a stereotypům);
  • bojují s duševním zdravím.

Poslední věc, kterou bych chtěla dodat, je, že přestože se mladí z Gen Z mohou zdát ostražití a neodolní, překypují vášní, kreativitou a touhou po vědění. Naše vysoké školy budou jistě prosperovat, pokud se nám podaří úspěšně využít talent a motivy těchto mladých lidí. 

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.