Emocionální nedostupnost

emocionální nedostupnost

„Emocionální nedostupnost“ popisuje osobu, která je vyhýbavá. Nerada mluví o svých pocitech nebo vztazích, nebo se i vyhýbá schůzkám.

Tato osoba může mít také potíže v následujících bodech:

  • udržování stabilního vztahu,
  • výbuchy hněvu nebo naopak přílišné potlačování hněvu (působí lhostejně, chladně, neukazuje navenek),
  • důvěřovat lidem,
  • formování a dodržování závazků.

To vše poukazuje na osobu, která udržuje intimitu spíše ve fyzické rovině, nikoliv emocionální

Přesto se na první pohled mohou emocionálně nedostupní lidé zdát velmi stabilní. Dělají dojem, že mají zvládnuté emoce, nejsou hysteričtí, mají vše pod kontrolou a nic je jen tak nevykolejí.

Časem pravděpodobně zjistíte (zejména v krizových momentech a osobních konfrontacích), že odolávají měnícím se emočním stavům nebo mají jen omezený rozsah projevených emocí. Působí díky tomu lhostejně, chladně, nenechávají se vykolejit a místo aby této konfrontaci čelili, budou význam situace znevažovat nebo z ní utíkat.

emocionálně nedostupný muž

Silná potřeba kontroly sebe i vnějšího světa

Mají extrémní potřebu kontroly. Kontrolovat vnější svět i sebe uvnitř. A dodržování odstupu je efektivní strategie, jak se udržovat v bezpečí a nikoho si k sobě nepustit. Protože by mi mohl ublížit, ohrozit mě.

„Je to druh ochrany nebo obrany před pocitem zranění,“ říká Megan Fleming, PhD, sexuální a vztahová terapeutka.

Emocionálně nedostupní lidé jsou potřebují být silně nezávislí na druhých lidech, institucích i prostředcích. Dále věří, že nikoho ke svému životu nepotřebují. Je to ale pouze obranný mechanismus před potencionálním zraněním. Ve skutečnosti je vnitřní svět emocionálně nedostupného jedince velmi osamělý, smutný a plný katastrofických scénářů.

Mají strach z emocionální bolesti. Proto potřebují si druhé lidi držet dál od sebe, aby se mohli kdykoliv včas ochránit. Emoce jsou pro něj nepřijatelná slabina, ohrožení. Nechtějí se zamilovat, nechtějí, aby jim příliš na někom záleželo. Pravděpodobně jim v podobném rozměru kdysi někdo uškodil.

Děsí se odmítnutí. A efektivní obranou je odstup či „odmítnout dříve, než budu odmítnut já“.

Dalším důvodem, proč je jejich vnitřní svět smutný a oploštělý, je rozhodnutí odříznout se od emocí. Potlačit. Nepřipouštět si je. Po takovém rozhodnutí ale není možné volit mezi pozitivními a negativními emocemi. Lze uzavřít pouze hlavní kohout, ne rozlišovat mezi teplou a studenou vodou. Díky tomu jsou emocionálně nedostupní jedinci odříznuti od značné části svého emočního spektra, a to i za cenu radosti, vzrušení a hloubky spojení ve vztazích.


Pokud se v tíživé situaci nacházíte již delší dobu, zvažte náhled nestranného odborníka. Konzultace s našimi psychology a poradci probíhá osobně či online.

Mgr. et Mgr. Bc. ŠÁRKA ČERVINKOVÁzakladatelka poradny, psycholožka, terapeutka, spisovatelka, publicistka a lektorka


Kontaktujte Šárku a do 24 hodin se vám ozve zpět

Upozornění: Zveřejněný text vychází z osobních zkušeností a z psychologicko-terapeutické praxe s klienty. Obsah má pouze informativní hodnotu. Nenahrazuje lékařskou péči a s ohledem na specifika a individualitu každého jedince je třeba se o svých potížích poradit se svým lékařem nebo vyhledat odbornou pomoc.

Diskuze