Emocionálně nedostupný muž

emocionálně nedostupný muž
Sdílejte s přáteli

V poradně se často setkávám s páry, které mají potíž komunikovat si navzájem své potřeby a emoce. U některých z nich se ukáže, že jeden z partnerů je emocionálně nedostupný. Následující řádky vám pomohou porozumět vnitřnímu světu emocionálně nedostupného muže. Obdobný text o ženě čtěte zde.

Emocionálně nedostupný muž se opakovaně uzavírá vůči intimitě. Může si vytvářet odstup od svých pocitů, čímž nezvládá ani pocity druhých. Být s ním ve vztahu je poměrně náročné a stejně jako u partnerů, kteří jsou citově závislí, je hlavní hnací silou strach. Nikoliv láska.

Pokud jste ve vztahu s partnerem, který je citově nedostupný, odpojený od pocitů, může se pro vás jednat o tzv. slepý vztah. Být připoután k nedosažitelnému partnerovi je bolestné, kdy každý reagujete v jiných vlnových délkách. Takový vztah připomíná pustinu, přináší frustraci, deprivaci a utrpení.


DEFINICE

Co je emocionální nedostupnost?

Je tím myšlena neschopnost udržovat ve vztahu citové vazby. může se projevovat odstupem, chladností, lhostejností a nedostatkem motivace vztah posunout dál.


Pojďme předpokládat, že váš vztah s emocionálně nedostupným partnerem není náhoda. Ne každá žena by do takového vztahu šla a pokud v něm setrváváte, možná jste s druhými lidmi zvyklí ze sebe více vydávat, starat se, možná i sebeobětovat.

Vztah by neměl být pro jednoho z partnerů sebeobětováním a pro druhého procházka. Je důležité si položit otázku, jaký máte pohled na lásku a podporu.

emocionálně nedostupný muž
Psycholožka z pátého patra

Partneři ke mně nejsou vnímaví

Pokud se opakovaně potýkáte se vztahy, kde vám chybí od partnera pochopení a necítíte se milovaná, protože vám tyto potřeby partner zkrátka nenaplňuje, máte pravděpodobně lásku spojenou s bolestí. Protože jsou zdravé a spokojené vztahy založené na otevřenosti, vzájemném respektu a důvěře, je poměrně složité emocionálně nedostupným jedincům porozumět. Pokoušíme se jeho chování racionalizovat a doufat, že své chování změní.

Ačkoliv jsou ve vztahu porozumění a trpělivost důležité, ve vztahu, kdy vám partner není schopen vaši lásku oplatit, budete více frustrovaní.


Čtěte článek Opakují se mi vztahy s emocionálně nedostupnými muži


Pokud se obáváte, že by váš partner mohl patřit mezi emocionálně nedostupné, posuďte, zda na něj sedí základní rysy níže:

1. Nemluví příliš o své minulosti

emocionálně nedostupný muž

Většinou k vám není otevřený ohledně své minulosti. Ačkoliv není třeba znát o sobě všechny podrobnosti z osobní historie, důvěra ve vztahu se z velké části skládá z otevřeného sdílení, kdy se můžete dostat na hlubší úroveň vzájemného poznání. Je to jedna z podmínek silného vztahu. Pokud vám ale partner odmítá sdělit zásadní informace ze své minulosti, je to pro vás varovný signál.

Dalším varovným signálem je, pokud v minulosti neměl vážný vztah. Pravděpodobně se bojí intimity.

2. Nelze se k němu přiblížit

Emocionálně nedostupný muž si k vám pravděpodobně vytvoří větší fyzickou vzdálenost. Stává se, že na dlouho odmlčí, na čas zmizí a zčistajasna se zase objeví. Dlouho neodepisuje na zprávy.

Na začátku vztahu mohou svá zranitelná místa otevřeně sdílet. Nebo říkají, jak moc rádi tráví čas společně. Vztah s nimi se ale nikdy neposune do hlubší roviny.

Pokusit se dosáhnout hlubokého vztahu s někým, kdo se zdá být vzdálený, pro vás může být lákavou výzvou. Říkáte si, že stačí trpělivost a zvolit správnou cestu. Bohužel to často bývá předem prohraný boj. Budete investovat energii do vztahu s cílem, že se jednoho dne sblížíte a naplníte svůj vztah. Mezitím se ale bude váš partner vyhýbat jakékoliv reciprocitě. Pro vás to znamená dlouhodobé vyčerpávání se bez zpětné odměny. Nebudete spokojení a časem stejně odejdete.

ve vztahu se snažím jen já

Nedodržování závazků nebo důsledné pozdní plnění a rušení dohod je subtilní způsob, jak si držet odstup. Můžete mít pak pocit, že není lhostejný, upřímně se omluví, nicméně zanedlouho se situace zopakuje.

Sledujte zaměření jeho zájmu. Zpravidla se emocionálně nedostupný partner více zajímá o to, co chce sám. Bude mít problém s restrukturalizací svého života, aby dosáhl vzájemné vztahovosti. Jinými slovy, nejsou připraveni upřednostňovat potřeby vztahů před jejich vlastními potřebami.

3. Je uzavřený

Skutečně pocity neodhalí a přestože je můžete povzbudit a nabídnout jim bezpečné prostředí, do sdílení pravděpodobně nepůjdou. Takoví muži bývají těžko čitelní, nevyjadřují pravdivě, co si skutečně myslí a pravděpodobně vám nebudou po příchodu z práce vyprávět o náročném dni. Bývá je proto těžké pochopit.

Věnujte pozornost tomu, jak reaguje, když sdílíte emoce. Dále zda vyjadřuje své pocity sám od sebe, zrcadlí zpět to, co říkáte, tedy „cítím se stejně“ nebo z této konverzace utíká. Ne každý rád mluví o emocích pořád, ale ve vztahu je nezbytné spojit se i na emocionální úrovni.

Pokud se váš partner nedokáže otevřít, i když zahájíte konverzaci a budete klást přímé otázky, může být emocionálně nedostupný.

emocionálně nedostupný muž

4. Nesnaží se na vztahu pracovat

Předpokládají, že budou zklamáni, proto se nesnaží vztah budovat. Nevěří, že je možné v dlouhodobém vztahu dosáhnout uspokojení nebo blízkosti. Pokud si všímáte, že jste vy ten iniciativní, častěji plánujete rande, plány, může to být pro vás varovný signál.

Když se vidíte, mají tendenci si vybrat spíše to, co je samotné baví – obvykle činnost, která odpovídá jejich typické rutině. Mohou trvat na sledování dalšího dílu seriálu na Netflix, přestože předchozí díly neznáte. Nebo vás požádají o pomoc na jejich domě.

To nemusí nutně znamenat, že nastal problém, zvláště pokud se zdají být vnímaví k vašim návrhům. Pokud se však nikdy nezeptají, co byste chtěli dělat, nebo se budou zdát podráždění, jakmile nechcete dodržet jejich plán, může být čas se na váš vztah podrobněji podívat.


Jste ve zdravém či toxickém vztahu? Udělejte si test.

5. Používá příliš často sarkasmus

Mívá tendence shazovat vážnější diskuze o vašem vztahu. Často komunikaci proloží vtipem či sarkasmem a znehodnotí tak váš nebo svůj smutek, hněv nebo lítost. Strategie, kdy si dělá srandu a nabádá vás, abyste to tolik neprožívali, je klasickým manipulativní mechanismem, jak ve skutečnosti ovládnout diskuzi. Podobně zachází i se svými emocemi. Aby nemusel mluvit o tom, co opravdu cítí, promění situaci v žert. Tím se bohužel od vás emocionálně vzdálí.

terapie narychlo, okamžitě máte termín

6. Fyzická intimita místo emoční

Fyzické spojení s vámi vyhledává častěji než emoční. Varovným signálem může být tlak na sex příliš brzy. Je to způsob, jak se vyhnout vážnosti nebo komplikacím, které ve vztahu běžně nastávají. Pokud s vámi tedy muž přechází do sexuální intimity během hlubokých, emocionálních rozhovorů nebo konfrontací, je to jeho obranný mechanismus.

Emocionálně zdravý muž dokáže pracovat se sebeuspokojením i jinak než sexuálně, například blízkostí.

7. Jsou mu nepříjemné vaše emoce

K vašim pocitům není příliš vnímavý a nebude vás v nich podporovat. Pokud se vám partner vzdaluje a je podrážděný ve chvílích, kdy se mu svěřujete se svými pocity, neumí je dobře zvládat.

vyhýbá se závazku

8. Je těžké s ním vztah někam posunout

problém se závazky a nebývá příliš loajální. Mívá tendence nechat věci ležet, nedefinovat, aby se nemusel zabývat emocionálními složkami dlouhodobého vztahu. Někdy mohou být přelétaví. Povrchní vztahy jim vyhovují, protože nemusí investovat do druhého více, než jsou ochotni.

Emoční nedostupnost může zahrnovat obavy ze závazku a intimity. Můžete se s někým účastnit vztahového chování – chodit na rande, trávit spolu noc, setkávat se s přáteli toho druhého – nicméně o oficiálním vztahu nechtějí mluvit.

Dokud se budete příležitostně potkávat a nebudete chtít vztah dál posouvat, bude vše v pořádku. Ale když se pokusíte vybudovat hlubší závazek, stáhnou se.

Buďte opatrní, pokud váš partner:

  • říká, že chce váš vzájemný vztah spíše v neformální rovině,
  • hodně mluví o nedávném ex,
  • hovoří o tom, že v jiných vztazích neopětuje city,
  • říká, že mají strach ze závazku.

Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.