Mgr. Michaela Damborská

Skupinový terapeut a poradce Jak pracuji? Při práci s klienty vycházím z principů psychodynamické psychoterapie. Dle klientových potřeb využívám také techniky z jiných terapeutických směrů. Důraz kladu na vytvoření terapeutického vztahu a bezpečného prostředí, kde klient může poznávat sám sebe. Podporuji klienty v porozumění emocím, hledání vlastních potřeb a zdrojů. Nabízím podporu v náročných životních […]

Mgr. Kateřina Šafářová

KBT terapeut a poradce ve výcviku Jak pracuji? Při mé práci je pro mě nejdůležitější terapeutický vztah, který společně s klientem budujeme. Snažím se vytvořit bezpečný prostor, ve kterém klient může být sám sebou bez toho, aniž by ho někdo hodnotil. Ke klientovi přistupuji s citlivostí a respektem k jeho originalitě. Ve své praxi se […]

Ing. Bc. Miluše Danešová

terapeut a poradce Jak pracuji? Při své práci využívám principy Rogersovské psychoterapie, což je na člověka zaměřený přístup, v němž každý má vrozenou schopnost k seberealizaci a „růstu“. Pracuji s prvky mediace, krizové intervence a systemického koučování.  V individuálních, párových či skupinových konzultacích můžeme společně řešit témata nejistoty, nízkého sebevědomí a sebehodnoty, úzkostí, deprese, zvládání […]

Mgr. Lucie Koštial Zpěváková

Mgr. Lucie Zpěváková

terapeut a poradce Jak pracuji? V mé práci s klienty je pro mě důležitý individuální přístup ke klientovi, respekt k němu. V naší spolupráci nehodnotím jejich životní příběh, se kterým přichází. Klient je ten, který má někde v sobě skryté odpovědi na své otázky a díky složitým či těžkým okolnostem v jeho životě není často […]

Mgr. Linda Hudson

Bc. Linda Hudson

terapeut a poradce Jak pracuji? Při práci s klienty se opírám především o nedirektivní daseinsanalytický směr, který doplňuji dle klientových potřeb o techniky jiných směrů.  S čím vám pomohu? Úzkost, panika Deprese a ztráta smyslu Životní krize Vztahy Strachy Sexualita Rodičovství Manipulativní partner Smutky Sebehodnota Můj příběh Má cesta k psychoterapii vedla přes vlastní zkušenost, kdy […]

Mgr. Bc. Stanislava Marešová

Mgr. Bc. Stanislava Marešová

terapeut a poradce Jak pracuji? Vycházím z osobní zkušenosti, že posunout, růst a měnit se můžeme nejlépe ve vztazích, které navozujeme, pěstujeme a budujeme. Moje práce s dětskou duší mě stále nesmírně naplňuje a cítím v ní své poslání. Terapeutický vztah je zde založen na autentičnosti a pravdivosti, do práce s dětmi v rámci terapie […]

Bc. et Bc. Veronika Pichová

Bc. et Bc. Veronika Pichová

Krizový intervent, terapeut a poradce V terapii se zaměřuji na vytvoření bezpečného vztahu a důvěry, které považuji za nezbytnou půdu pro rozvoj a růst každého z nás.  Využívám možnosti integrativní psychoterapie nalézt vhodný individuální přístup k pochopení problému a jeho změně. Cílem terapie je vykročit z bludných kruhů úzkosti, smutku, osamělosti, bezmoci, studu a dalších […]

Bc. Michaela Kotvová

Bc. Michaela Kotvová

Krizový intervent, terapeut a poradce Z vlastních zkušeností, ať už osobních či pracovních, si stále více uvědomuji, jak je příběh každého člověka jedinečný. Ačkoliv se může zdát, že situace, které zažíváme, jsou si podobné, postupně se se svými klienty dostáváme k tomu, že je každý člověk prožívá různě. Stejně je tomu i při hledání příčin, […]

Mgr. Filip Horák

Mgr. Filip Horák

Terapeut a poradce Ve své práci se zaměřuji na vytvoření terapeutického vztahu a zajištění bezpečného prostoru pro vaše emoce a myšlenky. Při své práci využívám filozofii a techniky terapie zaměřené na řešení. Budu Vám pomáhat v hledání vašich zdrojů a cest ke změně, kterou potřebujete. S čím vám pomohu? Úzkost, panika Vztahová a partnerská problematika […]

Mgr. Jiří Němec

Psychoanalytický psychoterapeut Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání. […]