Bc. Nicole Evors

Daseinsanalytický terapeut Jak pracuji? Fenomenologický přístup, z kterého vycházím, vnímá každého člověka jako celistvého a jedinečného. A přesně tak Vás uvítám při našem sezení. Nabídnu Vám bezpečné prostředí, kde se můžete svěřit a probrat cokoli v soukromí. Zaměříme se na to, co se právě odehrává ve Vašem životě nebo na dlouhodobější cíle, které společně stanovíme. […]

Mgr. Pavel Heinzel

PCA terapeut Jak pracuji? Klient je pro mne ten, kdo udává směr terapie. Rogersovská psychoterapie je nedirektivní, terapeut je naslouchající a přijímající. S klienty pracuji na budování společného vztahu a důvěry a na základě těchto kvalit hledáme cestu, která je klientovi na míru. Podporuji klienta, aby byl aktivní a zvídavý a pomocí terapie prozkoumával své […]

Mgr. Tereza Lehečka

Psychoanalytický terapeut Jak pracuji? Ke každému klientovi přistupuji individuálně, jeho potíže se snažím chápat v širokém kontextu celého životního příběhu. Bezpečné, přijímající prostředí je základem mé práce.  S čím vám pomohu? Úzkost, panika, strachy Deprese a ztráta smyslu Krizové situace Problémy ve vztazích Stres, krize, vyhoření Osamělost, smutek, ztráta Nejistota, nízké sebevědomí Změna a osobní […]

Bc. Radka Kubátová

PCA terapeut a poradce Jak pracuji? Ve své praxi se věnuji individuální terapeutické práci a poradenství, pracuji převážně s dospělými klienty. Při práci mě nejvíce inspiruje přístup Carla Rogerse, jehož pojetí psychoterapie je v souladu s mým osobnostním založením a životními hodnotami. Pojmy jako důvěra, bezpodmínečné přijetí a empatické naslouchání ve vztahu ožívají a otevírají cestu k opravdovému, […]

Mgr. Michaela Damborská

Skupinový terapeut a poradce Jak pracuji? Při práci s klienty vycházím z principů psychodynamické psychoterapie. Dle klientových potřeb využívám také techniky z jiných terapeutických směrů. Důraz kladu na vytvoření terapeutického vztahu a bezpečného prostředí, kde klient může poznávat sám sebe. Podporuji klienty v porozumění emocím, hledání vlastních potřeb a zdrojů. Nabízím podporu v náročných životních […]

Mgr. Kateřina Šafářová

KBT terapeut a poradce Jak pracuji? Při mé práci je pro mě nejdůležitější terapeutický vztah, který společně s klientem budujeme. Snažím se vytvořit bezpečný prostor, ve kterém klient může být sám sebou bez toho, aniž by ho někdo hodnotil. Ke klientovi přistupuji s citlivostí a respektem k jeho originalitě. Ve své praxi se snažím, abychom […]

Ing. Bc. Miluše Danešová

terapeut a poradce Jak pracuji? Při své práci využívám principy Rogersovské psychoterapie, což je na člověka zaměřený přístup, v němž každý má vrozenou schopnost k seberealizaci a „růstu“. Pracuji s prvky mediace, krizové intervence a systemického koučování.  V individuálních, párových či skupinových konzultacích můžeme společně řešit témata nejistoty, nízkého sebevědomí a sebehodnoty, úzkostí, deprese, zvládání […]

Mgr. Lucie Koštial Zpěváková

Mgr. Lucie Zpěváková

terapeut a poradce Jak pracuji? V mé práci s klienty je pro mě důležitý individuální přístup ke klientovi, respekt k němu. V naší spolupráci nehodnotím jejich životní příběh, se kterým přichází. Klient je ten, který má někde v sobě skryté odpovědi na své otázky a díky složitým či těžkým okolnostem v jeho životě není často […]

Bc. Linda Hudson

Bc. Linda Hudson

terapeut a poradce Jak pracuji? Při práci s klienty se opírám především o nedirektivní daseinsanalytický směr, který doplňuji dle klientových potřeb o techniky jiných směrů.  S čím vám pomohu? Úzkost, panika Deprese a ztráta smyslu Životní krize Vztahy Strachy Sexualita Rodičovství Manipulativní partner Smutky Sebehodnota Můj příběh Má cesta k psychoterapii vedla přes vlastní zkušenost, kdy […]

Mgr. Bc. Stanislava Marešová

Mgr. Bc. Stanislava Marešová

terapeut a poradce Jak pracuji? Vycházím z osobní zkušenosti, že posunout, růst a měnit se můžeme nejlépe ve vztazích, které navozujeme, pěstujeme a budujeme. Moje práce s dětskou duší mě stále nesmírně naplňuje a cítím v ní své poslání. Terapeutický vztah je zde založen na autentičnosti a pravdivosti, do práce s dětmi v rámci terapie […]