Mgr. Jiří Němec

Mgr. Jiří Němec

Psychoanalytický psychoterapeut Psychoanalytická psychoterapie je založena na teoriích a praktických zkušenostech psychoanalýzy. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné a i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti a v emocionálním prožívání. […]

Mgr. et Msc. Pavlína Holancová

Mgr. et Msc. Pavlína Holancová

Terapeut & poradce Můj způsob práce vychází z psychodynamické psychoterapie. Je pro mne důležité vytvářet spolu s klientem vztah založený na bezpečí, důvěře a respektu. Zaměřuji se na jeho potřeby, společně hledáme zdroje, sílu, možnosti a potenciál změny. Nabízím podporu a provázení v náročných životních situacích. Motto: “Nejste na to sami” Mám několikaletou zkušenost s […]

Ing. Jiřina Hermanová

Párový a individuální Terapeut, poradce Mám zkušenosti s prací s páry, s individuálními klienty. Zajímají mě obecně vztahová témata, partnerství, seznamování, pocity smutku, osamělosti, vyhoření, krize identity, nemoc. Pracuji s klienty s hraniční poruchou osobnosti, i s adolescenty. Pracuji primárně v duchu Rogersovské (nedirektivní) psychoterapie, v kombinace různých metod včetně dechových cvičení. Začalo to před […]

Mgr. Dagmar Petrželková

Mgr. Dagmar Petrželková

Terapeut, poradce, krizový intervent Při své práci stavím na nehodnotícím a vstřícném přístupu ke klientům. Bezpodmínečné přijetí všech aspektů klientova života a osobnosti vnímám jako stěžejní při poradenské práci. Vidím smysl v seberozvoji a ve snaze porozumět okolnímu světu a lidem v něm. Každý se v životě může ocitnout v těžké situaci, ale nikdy není […]

Bc. Kristýna Roubalová

Bc. Kristýna Roubalová

Office support & assistant Jak pracuji? Rychlá a spolehlivá komunikace Otevřenost Vstřícnost Má cesta k psychoterapii by se dala připodobnit ke klikaté poutní cestě, avšak můj ustavičný zájem a zvědavost mě dovedly do jejího cíle. Mé prvotní studium lingvistického zaměření nejenže posílilo mou vášeň k psaní, literatuře a odlišným kulturám, ale především mi dovolilo pochopit […]

Ing. Bc. Kristýna Šonková

Ing. Bc. Kristýna Šonková

terapeut, poradce V terapeutické práci se opírám o principy dasein analýzy, což je přístup, který dává hodně prostoru autenticitě a individualitě klienta a pomáhá v hledání opravdovosti v životě.  Tento přístup je mi blízký hlavně proto, že i moje profesní životní cesta vedla přes mnohaleté hledání, tápání a nespokojenost. Po vystudování Vysoké školy ekonomické jsem […]

Mgr. Martin Hányš

Mgr. Martin Hányš

terapeut, poradce Ve své praxi se zaměřuji na práci s dětmi, dospívajícími a dospělými lidmi. Vystudoval jsem VŠ se specializací na problémové děti a absolvoval dlouhodobý psychodynamicky orientovaný sebezkušenostní výcvik a jiné specializované kurzy. Pracuji pod supervizí.   Původně jsem vystudoval ekonomický obor na střední škole. Rychle jsem ale zjistil, že to není práce, která by mě […]

Bc. Hana Štěpánková

Bc. Hana Štěpánková

terapeut, poradce Jsem si jistá, že každý je expertem na vlastní život. Jen se někdy vytratí radost, jistota a důvěra v sebe sama. Já nabízím bezpečné prostředí a respekt k Vaší jedinečnosti. Společně budeme hledat odpovědi, zdroje i cestu, která bude pro Vás ta pravá. Být s druhými mě těší, jen bylo někdy náročné zůstat i ve společnosti sama […]

Mgr. Irena Horká

Mgr. Irena Horká

S čím vám pomohu? Úzkost, panika, deprese Depersonalizace a derealizace Sociální fobie Partnerství, rozchod Specializace na děti Pocity méněcennosti, sebevědomí Šikana či zneužití Bloky z dětství Psychosomatické potíže Pár slov o Ireně Specializuji se na poradenství pro děti v oblasti výchovných a výukových obtíží, nízkého sebehodnocení, úzkosti, deprese, změnách při složení rodiny či adaptačních obtíží. […]

Mgr. Natália Tokarová

Mgr. Natália Tokarová

S čím vám pomohu? Úzkost, panika, deprese Depersonalizace a derealizace Sociální fobie Partnerství, rozchod Psychosomatika a práce s tělem Pocity méněcennosti, sebevědomí Vztahy a komunikace Poruchy příjmu potravy Stravovací jednání Stres Pár slov o Natálii V práci s klientem se snažím o vytvoření bezpečného prostředí a důvěrného vztahu. Jako terapeutka kognitivní-behaviorálního směru se zaměřuji na […]