Smutek – návaly smutku a jak ho zahnat?

Smutek - návaly smutku a jak ho zahnat?

Smutek je jednou z univerzálních emocí, které zažíváme všichni na celém světě v důsledku ztráty. To, co nám může smutek způsobit, se velmi liší na základě osobních a kulturních představ. Ztráta může být pro každého něco jiné – od rozbitého auta po rozchod. Zatímco smutek je často považován za „negativní“ emoci a lidé ho moc prožívat nechtějí, je pro […]

Strach

Strach je jednou ze základních emocí, která hraje důležitou roli při udržování bezpečí, protože nás mobilizuje, abychom zvládli potenciální nebezpečí. Strach vzniká s hrozbou újmy, ať už fyzické , emocionální nebo psychologické, skutečné nebo domnělé. Když jsme schopni se s hrozbou vyrovnat, strach se tím zmenší nebo odstraní. Alternativně, když jsme bezmocní snížit hrozbu újmy, strach to zesílí. Funkce […]

Sebevědomí

Sebevědomí je váš přístup k vlastním dovednostem a schopnostem. Zdravé sebevědomí znamená, že se přijímáte, důvěřujete si a máte ve svém životě pocit kontroly. Dobře znáte své silné a slabé stránky a máte na sebe pozitivně realistický názor. Stanovujete si také realistická očekávání a cíle, asertivně komunikujete a zvládáte kritiku. Pokud trpíte nízkým sebevědomím, budete se pravděpodobně cítit […]

Spoluzávislost ve vztahu

Neboli vzájemná závislost, kdy upřednostňujete potřeby a touhy partnerského vztahu před svými osobními. Vede k přílišné přizpůsobivosti a v podstatě se jedná o extrémní a nezdravou podporu. Znaky spoluzávislosti Je v pořádku chtít partnerovi pomoci, podpořit ho zvláště pokud se ocitl v problému. V závislém vztahu jde ale už o snahu ovládat chování a nálady […]