Komunikace

Efektivní komunikace je spojení mezi lidmi, které umožňuje výměnu myšlenek, pocitů a nápadů a vede k vzájemnému porozumění. v této výměně jde o to, že řečník vyšle zprávu, na kterou posluchač odpoví. Vypadá to jednoduše, ale není. Lidé mají tendenci brát komunikační proces jako samozřejmost. Obecně si myslíme, že komunikace mezi dvěma nebo více lidmi není nic […]