Důvěra

Schopnost důvěřovat svému partnerovi je jedním z nejdůležitějších aspektů ve vztahu. Důvěra je základem, ze kterého lze vybudovat silné spojení. Bez ní může být těžké, aby vztahy rostly a postupovaly na hlubší úroveň. Budování důvěry Budování důvěry je něco, co se děje u různých párů různou rychlostí – často jde o proces, který trvá měsíce a roky. Existují […]

Depersonalizace

Jsem bezmocný

Možné příčiny: stoupající úzkost, bad trip po požití drog Pocit nereálnosti a neschopnost cítit emoce Depersonalizace je trvalý nebo opakující se pocit odloučení nebo odcizení se od sebe sama. Jednotlivec, který prožívá depersonalizaci, může říkat, že se cítí jako automat nebo jako ve snu, ve filmu. Depersonalizovaní jedinci mohou hovořit o pocitu, že jsou vnějšími pozorovateli svých […]

Deprese není lenost

Deprese není jako lenost a nelze ji překonat silou vůle. Možná slýcháte od okolí, že se dost nesnažíte a pokud byste se o to jen pokusili, bylo by vám lépe. Není to tak. I když se snažíte, cítíte se mizerně. V poslední kapitole článku máte řešení jak na depresi. Deprese je klasifikována jako nemoc, během […]