Časté dotazy

Pokud uvažujete o terapii a máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat
Rádi bychom vám pomohli.

Na dotazy odpovídá psycholožka Šárka Červinková, zakladatelka poradny

Jak může psychoterapie pomoci?

Psychoterapie snižuje utrpení, posiluje stávající silné stránky a učí vás dovednostem, které ještě nemáte, ale potřebujete je k vybudování požadovaného života.

Cílem tedy je pomoci klientovi snížit utrpení a zvýšit vitalitu terapeutickými technikami a s navrhovanými cvičeními mezi jednotlivými sezeními. Na sezení proto můžete dostat i úkol. Mezi sezeními se pracuje na urychlení procesu hojení a kultivaci sebevědomí, praxi v reálném světě a větší nezávislosti. S dostatečným tréninkem se klienti naučí, jak používat dovednosti, aby se o sebe dokázali postarat i bez podpory terapeuta. Samozřejmě se kdykoliv můžete se svým terapeutem poradit, pokud si jste nejistí. Zdůrazňuje se však nezávislost a samostatnost. Nechceme, aby terapie snižovala schopnosti klienta nebo podporovala závislost.


Jak funguje psychoterapie?

Psychoterapie zahrnuje řadu různých druhů terapie. Každý z nich používá techniky, které vám mají pomoci lépe si uvědomit své myšlenky a pocity, a některé se zaměřují na změny v chování. Každý druh psychoterapie má konkrétní teorii o tom, jak tyto změny probíhají.

Dynamická a daseinsanalytická terapie pomáhají lidem uvědomit si své pocity a myšlenky, aby změnili své chování. Konkrétně terapeuti, kteří se na to specializují, používají techniky a dávají klientům nástroje ke snížení sebepoškozujícího chování, jako je prokrastinace, sociální izolace, vyhýbání se kouření, přejídání, zneužívání alkoholu, pasivně agresivní chování, agresivní chování, zneužívání návykových látek, hledání ujištění a mnoho dalších chování které vám stojí v cestě žít uspokojivějším, smysluplnějším a šťastnějším životem. Terapeuti také pomáhají klientům naučit se novému adaptivnímu chování nebo zvýšit jejich frekvenci. Tato chování mohou zahrnovat efektivní komunikaci, vyšší produktivitu, zvýšenou fyzickou aktivitu, relaxační cvičení, čtení neverbálních projevů, asertivní dotaz na to, co chcete, dovednosti v randění atd.

Způsob, jakým pracujeme, je ve skutečnosti o stanovení cílů a pomoci lidem snižovat neužitečné, sabotující chování a současně zvyšovat efektivní dovednosti, aby jednotlivci mohli dosáhnout svých cílů hned, a mít dovednosti, které zvládnou sami bez vedení. Samozřejmě když se lidé chovají lépe a častěji dosahují svých cílů, často snižují intenzitu a dokonce i to, kolikrát zažívají negativní emoce, jako je pocit viny, úzkost, rozpaky a hanba.

Stanovení cílů je o přepisu zlozvyků a stanovení chování, které vám pomůže dosáhnout těchto cílů. Typ žádoucího chování je stanoven na základě vašich hodnot, morálky, filozofie, náboženských přesvědčení, zásad nebo jakéhokoli jiného druhu hlavních přesvědčení, které jsou ústředním bodem toho, jak chcete žít svůj život. Terapeuti Terapeutovny vám tedy často pomohou prozkoumat a objasnit i tyto principy.

Jaká je role terapeuta?

Kompetentní terapeuti fungují jako odborníci, kteří:  

  • užívají terapeutických technik během sezení,
  • vzdělávají klienty o problémech duševního zdraví a vědeckých a výzkumných aktivit, které podporují léčbu těchto problémů,
  • s vámi spolupracují jako rovnocenní partneři, s uznáním, že jsme v tom všichni společně,
  • jsou empatičtí a vedou vás k humanizaci zážitku utrpení na cestě k uzdravení a růstu.

Měli byste navštívit terapeuta nebo psychiatra?

Tato otázka se liší v závislosti na osobě, která vyhledává pomoc, jejích příznacích, diagnóze atd. Neodiskutovatelné je, že trpíte-li příznaky, je dobré navštívit kvalifikovaného odborníka, který dokáže přesně posoudit, co prožíváte, a poté doporučit vhodný druh léčby.

Pojem „terapeut“ je obecný pojem, který by se mohl vztahovat na kohokoli. I někoho, kdo nemá dokončené středoškolské vzdělání a domnívá se o sobě, že může radit druhým, ve skutečnosti hrozí, že je duševně poškodí (více níže). Termín „terapeut“ zároveň používají i velmi dobře vyškolení sociální pracovníci, psychologové a další licencovaní profesionální terapeuti.

Psychiatr, který je lékařem, může navíc poskytovat psychoterapii a / nebo předepisovat léky k léčbě poruch duševního zdraví. Pokud se tedy zjistí, že potřebujete léky, je nezbytné vyhledat pomoc psychiatra nebo praktického lékaře. Pokud jsou vyžadovány různé druhy terapie, může být dobrou volbou psychiatr, který je zároveň vyškolen v efektivní terapii. Nebo mít dva odborníky: psychiatra společně s péčí psychologa, sociálního pracovníka nebo poradce v oblasti duševního zdraví.

Důležitým prvním krokem je opět nechat kvalifikovaného odborníka posoudit, co prožíváte, a určit, kdo vám nejlépe pomůže.

Jaký je rozdíl mezi terapeutem a psychologem?

Psychologové v České republice jsou absolventi pětileté jednooborové psychologie. Dále mohou absolvovat certifikační programy se zaměřením na psychoterapii, klinickou stáž, absolvování řady hodin klinické praxe pod dohledem. Požadavky se liší podle státu.

Matoucí je, že si v dnešní době může „terapeut“ říkat naprosto kdokoliv. To ovšem neznamená, že někdo, kdo o sobě mluví jako o terapeutovi, není profesionál s licencí. Pokud tedy o sobě někdo mluví jako o terapeutovi, je dobré se zeptat, jaké má vzdělání a pokud akademické či certifikované vzdělání má, ptejte se na podrobnosti.

Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a poradenstvím?

Psychoterapie a poradenství se často používají zaměnitelně. Historicky se poradenství často vyučovalo na katedrách vzdělávání a mohlo se zaměřovat na práci se studenty nebo na rozvoj kariéry. Mnoho poradenských programů se zaměřilo na silné stránky a bylo zaměřeno na klienta. V rámci poradenství však vždy existovala široká škála přístupů.

Důležitější je ale konkrétní teoretický přístup, technické dovednosti a styly, které poradce používá. Například poradce a psychoterapeut mohou praktikovat stejný druh terapie, zatímco dva psychoterapeuti by mohli mít dvě velmi odlišné teorie o tom, jak terapie funguje. Mohou používat různé techniky a velmi se lišit ve svém osobním stylu.

Pokud tedy uvažujete o návštěvě profesionálního poradce nebo psychoterapeuta, je důležité požádat ho, aby vám řekl, jaký je jeho teoretický přístup, jaké techniky používá a zda jsou tyto techniky podporovány vědeckým výzkumem. A pokud ano, kterým.

Profesionálové nebo zaměstnanci poraden by vám měli na tyto otázky odpověděli nebo vás alespoň nasměrovat na informace uvedené na jejich webových stránkách, které vám dotazy zodpoví.

Jaké poruchy lze léčit psychoterapií?

Naštěstí existuje mnoho poruch duševního zdraví, které lze účinně léčit. Existují vědecké důkazy, že obsedantně kompulzivní porucha (OCD), deprese (depresivní porucha), fóbie, posttraumatická stresová porucha (PTSD), poruchy příjmu potravy a mnoho dalších poruch lze účinně léčit určitými druhy terapie.

Bohužel je třeba zmínit i poruchy, u kterých se dosud neprokázalo, že je můžeme účinně léčit, a dokonce i pro výše uvedené poruchy existují lidé, kteří se ve zvládání svých stavů zlepšují, jak bychom si přáli.

Kriticky důležité je také vědět, že ne všechny druhy psychoterapie účinně léčí všechny poruchy. Některé terapeutické směry jsou na konkrétní poruchy účinnější než jiné. A zvolení nevhodné terapie může duševní stav i zhoršit. Je proto nesmírně důležité najít odborníky, kteří jsou schopni poskytnout vědecky podporovanou léčbu konkrétních problémů, se kterými se potýkáte.

Jaké druhy problémů lze v terapii řešit?

Je možné se zaměřit na emoční problémy, jako je hněv, úzkost, rozpaky, deprese a stud. Terapie může pomoci snížit četnost i intenzitu těchto pocitů. 

Když se naučíte pracovat se svými emocemi, získáte jistotu, který povede k silnějšímu pocitu kontroly nad svým tělem i vnějšími okolnostmi. Naučíte se také, jaké na sebe můžete mít ve zvládání emočních problémů nároky a jak je uplatnit. Jakmile si budete jisti, že máte svůj život pod větší kontrolou, můžete pokračovat v revizi svých životních cílů a vrátit se k přijetí změn, které chcete provést v práci, s přáteli a rodinou a v jakékoli jiné oblasti vašeho života.

Co během terapie společně děláme?

To, co probíhá v psychoterapii, se bude velmi lišit v závislosti na druhu terapie a konkrétním terapeutem. Často to však bude zahrnovat otázky a metody, které vám pomohou lépe si uvědomit vaše hodnoty, cíle, pocity, víry, chování, pocity, vztahy. Dále to, jak všechny tyto faktory interagují a vytvářejí váš celkový pocit uspokojení, pocit smyslu a vitality, nebo naopak pocit nespokojenosti, frustrace apod.

Co mohu v terapii probrat?

V terapii lze diskutovat o všem. Ohledně témat existuje velká flexibilita a pro některé klienty mohou být hlavním cílem například existenční otázky. Pokud to tak je, pak s tímto cílem budeme pracovat. Pokud je cílem dosáhnout lepšího porozumění nebo přijetí existenčních problémů, pak tomu věnujeme patřičný čas. Jakmile toto téma vyřešíme pro dané časové období, začneme se opět věnovat tématům, které začínají hořet. Pokud přijde nového, jednoduše to přidáme do programu, abychom to mohli začlenit do dlouhodobějších cílů.

Co se stane během psychoterapie?

Jak je uvedeno výše, průběh terapie se odvíjí od druhu terapeutického směru a osobního stylu terapeuta. Různí terapeuti mohou být během sezení víceméně aktivní a direktivní, klást konkrétní otázky, provádět mnoho cvičení. Někteří mohou mnohem více poslouchat než mluvit, být pasivnější a dávat klientovi více prostoru pro sdílení, protože to považuje za důležité.

Efektivní terapie podle mého názoru obvykle vyžaduje průběžné hodnocení toho, co je v daném okamžiku u konkrétního klienta potřeba. Proto i když moje sezení mohou mít společné prvky, které poskytují známou strukturu, často se obsah, tempo a styl bude velmi lišit u různých klientů. Dokonce i u jednoho klienta v závislosti na aktuální náladě a situaci. Humor, množství mých slov, to, co nařídím, zpochybním nebo četnost výzev, závisí na tom, co by bylo pro daného klienta během daného sezení nejúčinnější.

Jak dlouho trvá relace s terapeutem?

Jednotlivé terapeutické sezení obvykle trvají 50 minut. Existují případy a druhy terapie, kde se provádějí 80-90minutová sezení. Skupinová terapeutická sezení mohou trvat od 45 minut do dvou hodin v závislosti na druhu skupiny a počtu jejích členů.

Jak často byste měli navštívit terapeuta?

Nejběžnější frekvence je jednou týdně. Existují však i potíže, kdy je vhodnější se potkávat dvakrát nebo vícekrát týdně, zvláště pokud je problém akutní a závažný, nebo pokud je třeba poskytnout terapii v zúženém formátu například z důvodu budoucího stěhování nebo se blíží událost, kvůli které na terapii docházíte (přijímací zkoušky na VŠ apod.)

Ve specifických případech může dávat smysl i frekvence jednou za 2 týdny nebo měsíčně. S klienty na tuto frekvenci snižujeme po výrazném a dlouhodobém zlepšení jejich příznaků a klient se naučil dovednosti lépe zvládat sám.

Co když se s terapeutem necítím dobře?

Vždy dávám potenciálním klientům vědět, že pakliže by byli nespokojení s některým z mých terapeutů, ať mě kontaktují. Pokud tedy nejsou po třech nebo čtyřech sezeních příliš spokojeni, doporučuji jim, aby mi zavolali přímo a zajistím, aby přešli k někomu jinému. Upřímně se to neděje často, během posledních 5 let jen párkrát. A jednalo se o případy, kdy si klient uvědomil, že by mu bylo pohodlnější jiné pohlaví nebo věk. Což je adekvátní požadavek.

Je terapie drahá?

Terapie může být bohužel velmi drahá. Pokud budete docházet na terapie ke studentovi nebo frekventantovi výcviku, cena by měla být výrazně nižší. Dále existují i terapie na pojišťovnu, kde hradíte pouze část nebo nic.

Kolik stojí sezení v Praze?

Psychoterapie v Praze se může pohybovat od 800 až 2000 Kč za sezení. Před prvním sezením svému terapeutovi zavolejte a zeptejte se na jeho sazbu.

Je terapie na pojišťovnu?

Terapie někdy bývá z části nebo v plné výši hrazena pojišťovnou. Můžete zavolat do své pojišťovny a požádat o seznam center, se kterými má uzavřenou smlouvu.

Své finanční možnosti si ujasněte jako první. Není příjemné zahájit sezení u skvělého terapeuta a dodatečně zjistit, že na druhé sezení nemáte.

Jak zjistím, zda je sezení u mého terapeuta hrazeno pojišťovnou?

Můžete zavolat na svou pojišťovnu a požádat o informace ke konkrétnímu jménu. Nebo požádat, aby vás přesměrovali na jejich web, kde většina pojišťoven uvádí seznam psychologů, sociálních pracovníků a psychiatrů, se kterými mají navázanou spolupráci.

Jak víte, že je čas na ukončení léčby?

Během terapie byste měli v průběhu léčby pravidelně bilancovat svůj pokrok. Jakmile budete mít pocit, že chcete ukončit nebo snižovat frekvenci, včas o tom se svým terapeutem diskutujte. Nikdo vás nemůže nutit docházet někam, kam nechcete, zároveň jeho názor pro vás může být cenný.

Terapie má vést k ukončování, nikoliv k závislosti. Závislost na terapii po určité době už kontraindikací – snižuje sebedůvěru, sebevědomí nebo soběstačnost. Terapie je náročná na čas a peníze a nikdo by neměl mít pocit, že nemůže terapii opustit. Jakmile je klient připraven, terapeut by měl nechat svého klienta vesele odejít. A nechat mu otevřené dveře, kdykoliv je bude v budoucnu potřebovat opět využít. 

Měl by to být velmi otevřený dialog. Současně pokud klient nadále z terapeutických sezení těží, není tím podporován růst závislosti a má na ni prostředky, nemusí nutně terapii přerušit. 

Zatímco se symptomy utrpení mohly snížit, někteří klienti stále mají pocit, že by v některých oblastech ještě potřebovali dál růst. Pokud je to pro klienta prospěšné, je důležité v terapii pokračovat. Terapeuti by měli pracovat co nejefektivněji, aby pomohli klientům dosáhnout svých cílů co nejrychleji.

Proč terapie, když se můžu svěřit kamarádovi?

Terapie není pro každého a nelze s ní řešit každý problém. Dobrá rada může přijít i z jiných zdrojů, včetně přátel a členů rodiny. Nicméně existují problémy, které vyžadují vědecké a klinické znalosti. Nebo mohou vyžadovat pečlivé posouzení, aby se určilo, o co je pravou podstatou problému. Nebo mohou mít problémy soukromou povahu a jejich odhalení někomu z osobního hlediska ještě nemusí být řešením, například nevěra. Mohou také nastat chronické problémy nebo pocit existenciální prázdnoty, s nimiž se vám lidé snaží pomoci,a le bez úspěchu. Tehdy může být vhodná odborná terapie.

Některé terapie mají podpůrnou a nedirektivní povahu. Terapie praktikovaná v naší poradně je aktivní a direktivní závisle na osobnosti našich terapeutů. Stanovují se konkrétní cíle, identifikují se bariéry a intervence se zaměřují na odstraňování překážek nebo na to, aby klientům poskytly nástroje k jejich navigaci. Tím můžete dosáhnout cílů a žít šťastnější, uspokojivější a smysluplnější život.

Jak probíhá sezení?

Podle typu klienta začínáme s volným tématem nebo se navracíme k minulému sezení. Diskutujeme o tom, jak jste byli od posledně úspěšní v dosažení vlastních cílů a s jakými potížemi jste se potýkali. Poté nastavíme program, abychom mohli efektivně využít náš čas. Zhodnotíme, proč se za poslední týden věci vyvíjely dobře. Tím zjistíte, co vám funguje a jaké strategie můžete nadále uplatňovat. Budeme také využívat intervence k odstranění stávajících problémů jejich pečlivou analýzou. Dále rozvíjet stávající nebo nové dovednosti, abychom je mohli v příštím týdnu lépe zvládnout.

Cílem je účinně léčit emoční problémy a destruktivní chování. Děláme to proto, aby klienti mohli začít žít kvalitním a smysluplným životem, který zrcadlí to, co je pro ně důležité. Nikoli životem, kterému dominují negativní emoce, pocit neúspěchu, nekompetence nebo staré vzorce chování. Klienti si často ani své vyhýbavé a bojkotující chování neuvědomují. Jakmile budete mít nástroje, můžete začít v sobě i kolem sebe formovat, co je nejdůležitější a tímto směrem se posouvat. Dokud se ale vyhýbáte, zabezpečujete a chráníte, vykazujete pohyb od něčeho . My potřebujeme pohyb k něčemu.

Jak dlouho trvá jedno sezení?

Jednotlivé terapeutické sezení trvá 50 minut. Vzhledem k povaze emočních problémů a destruktivního chování je ale zásadní, aby práce po těchto 50 minutách neustala. Potřebujete trénovat i mezi sezeními. Potřebujete vědět, co dělat jinak. tento trénink probíhá mezi sezeními. Špatné návyky bývají obvykle upevňovány po dlouhá leta, a tak čím více vašeho tréninku proběhne mezi jednotlivými sezeními, tím dříve své problémy vyřešíte. Nové dovednosti si osvojujete v práci, doma, s přáteli. Zkrátka i s lidmi, kteří se terapeutického sezení nezúčastní. Takže sezení jsou 50minutová, ale k provedení práce využíváme i čas mimo sezení.

Kdo je můj terapeut?

Jsem psycholožka a praktikuji formy dynamické terapie, kognitivní behaviorální terapie, behaviorální terapie, logoterapie a gestalt. Mezi tyto druhy terapie dále patří Akceptační a angažovaná terapie (ACT), Dialektická behaviorální terapie (DBT), Racionální emoční behaviorální terapie (REBT) a Tradiční terapie chování.

Vaši terapii může také vést poradce pro duševní zdraví nebo sociální pracovník. Ve skutečnosti si každý může říkat terapeut. Proto je zásadní se ptát na odborné certifikáty a rozsah odborných znalostí, pokud jde o vzdělání, publikace atd.