Bc. et Bc. Veronika Pichová

Bc. et Bc. Veronika Pichová
Sdílejte s přáteli

Krizový intervent, terapeut a poradce

V terapii se zaměřuji na vytvoření bezpečného vztahu a důvěry, které považuji za nezbytnou půdu pro rozvoj a růst každého z nás.  Využívám možnosti integrativní psychoterapie nalézt vhodný individuální přístup k pochopení problému a jeho změně. Cílem terapie je vykročit z bludných kruhů úzkosti, smutku, osamělosti, bezmoci, studu a dalších k těm, které nám dávají radost a smysl života. 

S čím vám pomohu?

Můj příběh

K psychoterapii mě přivedla práce s lidmi a především dětmi. Přestože mě učení i lektorování těšilo a těší, těší mě ještě více hledat a nalézat způsoby růstu sebe sama i druhých. Získala jsem zkušenost při sociálních službách s mladými lidmi s nevyhovujícím rodinným zázemím a lidmi s duševním onemocněním. V té době jsem se rozhodla absolvovat dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii.  Svou vlastní zkušenost s psychoterapií pokládám za vel významnou a obohacující zkušenost, která mi pomohla rozlišit to, co změnit mohu a přijmout to, co změnit nemohu. Naučila mě respektu k druhým i sobě samé i ke svým limitům. Přinesla mi víru v lidskou kreativitu a schopnost každého z nás naplnit svůj potenciál.

Lidský přístup

8000 hodin praxe s klienty

Vzdělání

  • ETF, UK obor: Sociální a pastorační práce

  • FF UK, Sociální pedagogika, předpokládané ukončení 1/2023

  • od 2021 UPOL, obor: Psychologie

  •  

Výcviky, kurzy:

  • Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii (MUDr. Jan Kubánek, Jeseník, 750 hodin, ukončení 2020)

  • kurz Kompletní krizová intervence („D“ Liberec)

  • výcvik v Motivačních rozhovorech (Ph.D. Jan Soukup)

Objednat se


Další zajímavé články

Mgr. et. Mgr. Bc. Šárka Červinková
Blog pro veřejnost

Vyjádření ředitelky k přijímacím zkouškám 2024

Vyjádření k novele zákona JPZ 2024 Na základě dosavadního průběhu přijímacího řízení na SŠ bych se ráda k věci z odborného hlediska vyjádřila. Navyšující míra

Mgr. Robert Krejčí
Terapeuti

Mgr. Robert Krejčí

Terapeut, Poradce ve výcviku Jak pracuji? Svůj terapeutický přístup stavím na bezpečném přijetí a  základních hodnotách důvěry a porozumění. Jsem schopen naslouchat bez úsudku a

Newsletter

Odebírejte novinky do e-mailu

Chtěli by jste mít veškeré novinky, informace a celkový přehled o všem novém ihned v e-mailu? Stačí se přihlásit do odběru pomoci e-mailu níže.